Diviacka Nová Ves
KÚPNO-PREDAJNÉ ZMLUVY

Názov zmluvy PredávajúcI Kupujúci Predmet Cena s DPH v € Zverejnené Účinnosť PDF
Kúpna zmluva Obec Diviacka Nová Ves
IČO: 00318051
Vlastimil Pastierik a Renáta Pastieriková, Diviacka Nová Ves č. 198 Pozemky v k. ú. Diviacka Nová Ves:
– parcela č. 95/4, 95/5, 95/6, 95/7 – zastavané plochy a nádvoria v celkovej výmere 95 m²
475,- € 28.09.2016 29.09.2016

Názov zmluvy PredávajúcI Kupujúci Predmet Cena s DPH v € Zverejnené Účinnosť PDF
Kúpna zmluva Obec Diviacka Nová Ves
IČO: 00318051
Mária Vavrová, Diviacka Nová Ves č. 338 Pozemky v k. ú. Vrbany:
– parcela č. 113/4 – zastavaná plocha vo výmere 30 m²
– parcela č. 232/9 – ostatná plocha vo výmere 50 m²
410,- 09.03.2015 10.03.2015
Kúpna zmluva Obec Diviacka Nová Ves
IČO: 00318051
Ivan Papák, Diviacka Nová Ves č. 508 Pozemky v k.ú. Diviacka Nová Ves:
– parcela č. 97/1 – vodná plocha vo výmere 764 m²
– parcela č. 97/3 – vodná plocha vo výmere 86 m²
– parcela č. 97/4 – záhrada vo výmere 32 m²
2.330,- 30.04.2015 01.05.2015
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Obec Diviacka Nová Ves
IČO: 00318051
Mária Vavrová, Diviacka Nová Ves č. 338 Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 9.3.2015 19.05.2015 20.05.2015
Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve zo dňa 5.5.2015 Obec Diviacka Nová Ves
IČO: 00318051
Ivan Papák, Diviacka Nová Ves č. 508 Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 5.5.2015 03.07.2015 04.07.2015
Kúpna zmluva Obec Diviacka Nová Ves
IČO: 00318051
Jozef Vajda, Mária Vajdová, Marek Vajda a Mgr. Marcela Vajdová, Diviacka Nová Ves č. 618 Pozemky v k. ú. Vrbany:
– parcela č. 352/8 – zastavaná plocha o výmere 74 m²
– parcela č. 352/11 – zastavaná plocha o výmere 18 m²
469,20 25.11.2015 26.11.2015

Názov zmluvy PredávajúcI Kupujúci Predmet Cena s DPH v € Zverejnené Účinnosť PDF
Kúpna zmluva Obec Diviacka Nová Ves
IČO: 00318051
Milan Kováč a Miroslava Kováčová, Diviacka Nová Ves č. 358 Zastavané plochy v k. ú. Vrbany – p.č. 41/6 o výmere 46m², p.č. 41/7 o výmere 12m², p.č. 41/8 o výmere 24m², p.č. 41/9 o výmere 6m², p.č. 232/8 o výmere 97m² 307,10 26.06.2013 27.06.2013
Kúpna zmluva Obec Diviacka Nová Ves
IČO: 00318051
Tomáš Vavro a Iveta Vavrová, Diviacka Nová Ves č. 292 Zastavané plochy a nádvoria v k. ú. Diviacka Nová Ves – p.č. 612/58 o výmere 786m² 14.776,80 29.10.2013 30.10.2013

Názov zmluvy PredávajúcI Kupujúci Predmet Cena s DPH v € Zverejnené Účinnosť PDF
Kúpna zmluva Obec Diviacka Nová Ves
IČO: 00318051
Viola Besedová Parcela č. 44/5, druh pozemku záhrady, o výmere 193 m² v k.ú. Vrbany, obec Diviacka Nová Ves 320,38 01.06.2011 02.06.2011