Diviacka Nová Ves
OBECNÉ NOVINY
Obecné noviny (občasník) vychádzajú 1 x do roka od roku 2012. Je v nich zachytené všetko, čo sa počas roka v obci udialo. Vždy sa občanom  prihovára starosta obce. Poukazujeme na to, ako sa v obci hospodári, čo nové sa vybudovalo, zrekonštruovalo, ako pracujú obecné komisie a aké kultúrne podujatia sa v obci uskutočnili. Tiež tam nesmú chýbať články o činnosti materskej a základnej školy,  športu, spoločenská rubrika a chutné recepty našich šikovných gazdiniek.

Prajeme Vám príjemné čítanie.