Diviacka Nová Ves
OBJEDNÁVKY

Číslo Vystavená dňa Zverejnená dňa Dodávateľ Premet PDF
2/1600006 19.07.2016 09.02.2016 Martin Baran – Múzeum na kolesách,Sibírska 6942/5, Prešov
IČO: 47143631
Výstava historických predmetov a zbraní z 2. sv. vojny počas Letných slávností rudnianskej a belianskej doliny dňa 21.8.2016
2/1600007 19.07.2016 27.04.2016 Tostabur, Krížna 1, Bratislava
IČO: 30843847
Historická rozprávka ,,Ruže a meč” a ukážky šermu počas Letných slávností rudnianskej a belianskej doliny dňa 21.8.2016
email 1682016 16.08.2016 17.08.2016 dolnaci@centrum.cz Vystúpenie ,,Zaspivejte si s náma” – Cimbalová muzika Dolňaci z Uherského Hradišťa, ČR počas Letných slávností rudnianskej a belianskej doliny dňa 21.8.2016
2/1600008 05.09.2016 05.09.2016 Rehak Paving, s.r.o., Dopravná 18, Topoľčany
IČO: 314119810
Úprava okolia kaplnky v časti obce Vrbany
2/1600009 10.11.2016 10.11.2016 Fork, s.r.o., Pribinova 274/4, Martin
IČO: 44311061
Stolové kalendáre na rok 2017 pre občanov
2/16000010 28.11.2016 28.11.2016 lng. Zsolt Marczibal – CONNECT, Králov Brod č. 56
IČO: 17644429
Daňové tlačivá a kancelárske potreby
2/16000011 05.12.2016 05.12.2016 Bačík Vladimít, J. Bottu 465/8, Nitr. Rudno
IČO: 40423930
Výroba stojanov na 10 ks stromov a oprava zavesenia brány na cintoríne vo Vrbanoch
2/16000012 15.12.2016 15.12.2016 PETIT PRESS a.s., Lazaretská 12, Bratislava
IČO: 35790253
Zverejnenie vianočného želania v niovinách

Číslo Vystavená dňa Zverejnená dňa Dodávateľ Premet PDF
2/1600001 08.02.2016 09.02.2016 Puterová Viera – FLORA, Bučany č. 313
IČO: 35405236
Vystúpenie hudobnej skupiny EMINENT na Novianskych dňoch 2016
2/1600002 13.04.2016 27.04.2016 TOVI, s.r.o., Bojná 329
IČO: 36221724
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie k projektu ,,Zníženie energetickej účinnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves”
2/1600003 22.04.2016 27.04.2016 Manos consulting, s.r.o., Južná 36, Nitra
IČO: 46041915
Vypracovanie žiadosti o NFP, zabezpečenie verejného obstarávania cez EKS a zabezpečenie obstarávania
3b1b050 17.05.2016 18.05.2016 FORPLAST SYSTEMS s.r.o., Lorencova 3791, Zlín, ČR
IČO: 29268915
Vitrína – úradná tabuľa obce
34e1049 17.05.2016 18.05.2016 FORPLAST SYSTEMS s.r.o., Lorencova 3791, Zlín, ČR
IČO: 29268915
Vitrína – úradná tabuľa obce
2/1600004 16.06.2016 16.06.2016 Solar PK, s.r.o., Div. Nová Ves č. 354
IČO: 45922403
Výkopové práce pre projekt ,, Pripojovací plynovod STL D pre MŠ v Div. Novej Vsi”
16176875 22.06.2016 22.06.2016 CENTRA Slovakia s r.o., Veterná 1594/25, Rimavská Sobota
IČO: 2023822163
Nabíjačka CTEK MXS 7.0 pre hasičské auto
2/1600005 29.06.2016 29.06.2016 Manos Consulting, s.r.o., Južná 36, Nitra
IČO: 46041915
Vypracovanie žiadosti o poskyt. dotácie ,, sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom”, vrátane zabezpečenia obstarávania

Číslo Vystavená dňa Zverejnená dňa Dodávateľ Premet PDF
1/1500001 15.04.2015 15.04.2015 Košovská stavebná spoločnosť,s.r.o.,Víťazstva 971/41,Koš
IČO: 36332526
Odber stavebného odpadu
1/1500002 13.05.2015 13.05.2015 Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,Bratislava
IČO: 35763469
Vytýčenie telekomunikačných zariadení v teréne dolná zastávka pri ZŠ.
1/1500003 12.06.2015 12.06.2015 Profil Prievidza,s.r.o.,Štúrova 1020/51,Nitr. Pravno
IČO: 36352136
Provizórna oprava protiplechu na vchodových dverách OcÚ.

Číslo Vystavená dňa Zverejnená dňa Dodávateľ Premet PDF
2013001 02.04.2013 02.04.2013 Gajos, s.r.o., M. Pišúta 4022, L. Mikuláš
IČO: 36376981
Základný kurz kuričov V. triedy – Matúš Vavro.
2013002 05.08.2013 05.08.2013 Správa ciest TSK, Brnianska 3, Trenčín
IČO: 37915568
Vysprávky miestnych komunikácí obalenou brvou v obci Div. Nová Ves.
1/2014 03.04.2014 03.04.2014 Odpadový hospodár s.r.o.,Hroznová 4664/9,Pezinok
IČO: 46708740
Program odpadového hospodárstva – vypracovanie.
2/2014 20.05.2014 20.05.2014 Petit Press, a.s.,Div.Týždenníkov o.z.,Sládkovičova 1,Nitra
IČO: 35790253
Plošná inzercia v týždenníku MY Hornonitrianske noviny (článok o obci)
2014001 17.07.2014 17.07.2014 SPP – distribúcia, LCÚ, Nové Mesto nad Váhom
IČO: 35910739
Vytýčenie plynárenských zariadení v obci – prechod pre chodcov.
2014002 21.07.2014 21.07.2014 Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava
IČO: 35763469
Vytýčenie telekomunikačných zariadení v v obci – prechod pre chodcov.
2014003 05.08.2014 05.08.2014 Geodézia, a.s., M. Mišíka 26, Prievidza
IČO: 36859010
Vytýčenie pozemku v k. ú. Div. Nová Ves, p.č. 260/3 a 260/1.