Diviacka Nová Ves
ZÁPISNICE OZ

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 16. 01. 2023

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves dňa 16.01.2022  (zverejnená 30. 01. 2023)
Správa nezávislého audítora za rok 2021 (zverejnená 30. 01. 2023)
Správa audítora konsolidujúcej účtovnej jednotky za rok 2021 (zverejnená 30. 01. 2023)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 22. 03. 2023

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves dňa 22.03.2022  (zverejnená 04. 04. 2023)

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves, konaného dňa 28.11. 2022

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves, konaného dňa 28.11. 2022 (zverejnená 07. 12. 2022)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 22. 09.2022

Zápisnica zo zasadnuta Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves dňa 22.09.2022   (zverejnená 05. 10. 2022)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 15. 06.2022

Zápisnica zo zasadnuta Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves dňa 15.06.2022   (zverejnená 29. 06. 2022)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 16. 03. 2022

Zápisnica zo zasadnuta Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves dňa 16.03.2022   (zverejnená 29. 03. 2022)

Zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaných v dňoch:

25. 03. 2021, 27.05,2021, 08.09.2021, 08.12.2021

Zápisnica z OZ 25.03.2021 (zverejnená 12.04.2021)
Zápisnica z OZ 27.05.2021 (zverejnená 09.06.2021)
Zápisnica z OZ 08.09.2021 (zverejnená 23.09.2021)
Zápisnica z OZ 08.12.2021 (zverejnená 20.12.2021)

Zápisnice zo zasadnutí Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaných v dňoch:

04. 02. 2020,  24. 06. 2020,  28. 09. 2020, 10. 12. 2020:

Zápisnica z OZ 10.12.2020 (zverejnená 18.12.2020)
Zápisnica z OZ 28.09.2020 (zverejnená 12.10.2020)
Zápisnica z OZ 24.06.2020 (zverejnená 07.07.2020)
Zápisnica z OZ 04.02.2020 (zverejnená 17.02.2020)
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 28. 11. 2019:

Zápisnica z OZ 28.11.2019 (zverejnená 12.12.2019)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 21. 10. 2019:

Zápisnica z OZ 21.10.2019 (zverejnená 04.11.2019)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 28. 08. 2019:

Zápisnica z OZ 28.08.2019 (zverejnená 10.09.2019)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 23. 05. 2019:

Zápisnica z OZ 23.05.2019 (zverejnená 06.06.2019)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 28. 02. 2019:

Zápisnica z OZ 28.02.2019 (zverejnená 14.03.2019)

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 02. 12. 2018:

Zápisnica z OZ 02.12.2018 (zverejnená 07.12.2018)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 25. 10. 2018:

Zápisnica z OZ 25.10.2018 (zverejnená 08.11.2018)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 23. 07. 2018:

Zápisnica z OZ 23.7.2018 (zverejnená 03.08.2018)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 26. 04. 2018:

Zápisnica z OZ 26.4.2018 (zverejnená 07.05.2018)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 20. 02. 2018:

Zápisnica z OZ 20.2.2018 (zverejnená 01.03.2018)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 06. 12. 2017:

Zápisnica z OZ 06.12.2017 (zverejnená 08.12.2017)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 07. 09. 2017:

Zápisnica z OZ 07.09.2017 (zverejnená 19.09.2017)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 27. 06. 2017:

Zápisnica z OZ 27.6.2017 (zverejnená 06.07.2017)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 07. 09. 2017:

Zápisnica z OZ 24.4.2017 (zverejnená 07.05.2017)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 23. 02. 2017:

Zápisnica z OZ 23.2.2017 (zverejnená 08.03.2017)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 24. 11. 2016:

Zápisnica z OZ 24.11.2016 (zverejnená 05.12.2016)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 25. 08. 2016:

Zápisnica z OZ 25.8.2016 (zverejnená 08.09.2016)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 30. 05. 2016:

Zápisnica z OZ 30.5.2016 (zverejnená 09.06.2016)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 01. 03. 2016:

Zápisnica z OZ 01.3.2016 (zverejnená 11.03.2016)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 08. 12. 2015.

Zápisnica z OZ 08.12.2015 (zverejnená 15.12.2015)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 22. 10. 2015.

Zápisnica z OZ 22.10.2015 (zverejnená 04.11.2015)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 23 07. 2015.

Zápisnica z OZ 23.07.2015 (zverejnená 04.08.2015)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 09 06. 2015.

Zápisnica z OZ 09.06.2015 (zverejnená 19.6.2015)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 10. 03. 2015.

Zápisnica z OZ 10.3.2015 (zverejnená 17.3.2015)

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 11. 12. 2014.

Zápisnica z OZ 11.12.2014 (zverejnené 19.12.2014)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 04. 12. 2014.

Zápisnica z OZ 04.12.2014 (zverejnené 15.12.2014)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 23. 10. 2014.

Zápisnica z OZ 23.10.2014 (zverejnené 31.10.2014)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 04. 09. 2014.

Zápisnica z OZ 04. 09. 2014 (zverejnené 16.09.2014)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 05. 06. 2014.

Zápisnica z OZ 05. 06. 2014 (zverejnené 16.06.2014)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 06. 03. 2014.

Zápisnica z OZ 06.03.2014 (zverejnené 16.03.2014)

Zápisnica zo zasadnutie Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 10. 12. 2013.

Zápisnica z OZ 10.12.2013 (zverejnené 20.12.2013)

Zápisnica zo zasadnutie Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 28. 10. 2013.

Zápisnica z OZ 28.10.2013 (zverejnené 07.11.2013)

Zápisnica zo zasadnutie Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 16. 09. 2013.

Zápisnica z OZ 16.09.2013 (zverejnené 23.09.2013)

Zápisnica zo zasadnutie Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 18. 03. 2013.

Zápisnica z OZ 17.06.2013 (zverejnené 24.06.2013)

Zápisnica zo zasadnutie Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 18. 03. 2013.

Zápisnica z OZ 18.03.2013 (zverejnené 26.03.2013)

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zatupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 18. 12. 2012.
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zatupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 20. 11. 2012.
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zatupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 20. 08. 2012.
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zatupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 24. 05. 2012.
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zatupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 28. 02. 2012.
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 13. 12. 2011
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 18. 10. 2011
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 15. 08. 2011
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 28. 06. 2011
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 18. 04. 2011
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 21. 01. 2011.
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 13.12.2010.
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves, konaného dňa 13.12.2010.
Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves, konaného dňa 27. 12. 2010.
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves, konaného dňa 27.08.2010.
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves, konaného dňa 09.07.2010.
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves, konaného dňa 25.06.2010.
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves, konaného dňa 16.04.2010.
Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves, konaného dňa 19.02.2010.