Diviacka Nová Ves
AKTUALITY

Projekt ,,Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves “

Stručný popis a cieľ projektu: Cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti spoločného objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves. Predchádzajúci stav objektu nevyhovoval z hľadiska požiadaviek na hygienu prostredia a tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov.

Čítaj ďalej