Diviacka Nová Ves
AKTUALITY

Zákaz pálenia odpadu

Zákaz pálenia odpadov v záujme predchádzania vzniku priestupkov upozorňujeme občanov na zákaz pálenia odpadov. Spaľovanie lístia, konárov, zvyškov rastlín po zbere úrody a ostatného odpadu zo záhrad a domácnosti, je zakázané a škodlivé.

Čítaj ďalej