DIVIACKA NOVÁ VES POČASIE
1336 ha ROZLOHA
1271 ROK ZALOŽENIA
1783 OBYVATEĽOV k 30.06.2022
OZNAMY OBCE
fotografia_1
fotografia_2
História našej obce
Počiatky historického diania
Počiatky osídlenia celej oblasti povodia riečky Nitrice, do ktorej prináleží aj Diviacka Nová Ves, spadajú do obdobia mladej doby bronzovej (1200 – 700 rokov pre Kr.). Z tohto obdobia pochádzajú pohrebiskové nálezy lužickej kultúry, ktoré dokladajú súvislejšie osídlenie celej oblasti. Sídla sa v tomto prostredí udržali až do čias Veľkej Moravy a miestne názvy a chotárne pomenovania, pochádzajúce z obdobia ranného feudalizmu, sú svedectvom súvislého osídlenia už v 12. storoč.
KULTÚRNY DOM OBCE
Naša obec ponúka na prenájom priestory kultúrneho domu – sálu KD s kuchyňou a vestibulom na prízemí a zasadačku s vestibulom a balkónom na poschodí za účelom rodinných posedení, svadieb, stužkových slávností, koncertov, divadelných a kultúrnych predstavení.

Optimálna kapacita sály KD je 100 – 120 osôb. Na tieto akcie je možné prenajať aj stoly, stoličky, obrusy a inventár kuchyne. Pre 100 osôb sú k dispozícií aj okrúhle stoly – 10 ks.

Nájomné za prenájom nebytových priestorov sa stanovuje v zmysle platného cenníka určeného Sadzobníkom úhrad za používanie majetku obce. Nájomné za prenájom nebytových priestorov zahŕňa prenájom a prevádzkové náklady.

Vybavuje:  Gabriela Macková

Kontakt:  046/5464 237,  0903 453 609

* - povinné pole

august 2022

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
 • Cvičenie - Hiit tréning
3
4
5
 • Cvičenie - Hiit tréning
6
7
8
9
 • Cvičenie - Hiit tréning
10
11
12
 • Cvičenie - Hiit tréning
13
14
15
16
 • Cvičenie - Hiit tréning
17
18
19
20
 • Rodinná oslava
21
22
23
 • Cvičenie - Hiit tréning
24
25
26
 • Svadba
27
 • Svadba
28
 • Svadba
29
 • Pietny akt kladenia venca
30
 • Cvičenie - Hiit tréning
31
GALÉRIA OBCE