DIVIACKA NOVÁ VES POČASIE
1336 ha ROZLOHA
1271 ROK ZALOŽENIA
1782 OBYVATEĽOV k 31.10. 2021
OZNAMY OBCE

Projekt ,,Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves “

Stručný popis a cieľ projektu: Cieľom projektu bolo zníženie energetickej náročnosti spoločného objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves. Predchádzajúci stav objektu nevyhovoval z hľadiska požiadaviek na hygienu prostredia a tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov.

Čítaj ďalej

fotografia_1
fotografia_2
História našej obce
Počiatky historického diania
Počiatky osídlenia celej oblasti povodia riečky Nitrice, do ktorej prináleží aj Diviacka Nová Ves, spadajú do obdobia mladej doby bronzovej (1200 – 700 rokov pre Kr.). Z tohto obdobia pochádzajú pohrebiskové nálezy lužickej kultúry, ktoré dokladajú súvislejšie osídlenie celej oblasti. Sídla sa v tomto prostredí udržali až do čias Veľkej Moravy a miestne názvy a chotárne pomenovania, pochádzajúce z obdobia ranného feudalizmu, sú svedectvom súvislého osídlenia už v 12. storoč.
KULTÚRNY DOM OBCE
Naša obec ponúka na prenájom priestory kultúrneho domu – sálu KD s kuchyňou a vestibulom na prízemí a zasadačku s vestibulom a balkónom na poschodí za účelom rodinných posedení, svadieb, stužkových slávností, koncertov, divadelných a kultúrnych predstavení.

Optimálna kapacita sály KD je 100 – 120 osôb. Na tieto akcie je možné prenajať aj stoly, stoličky, obrusy a inventár kuchyne. Pre 100 osôb sú k dispozícií aj okrúhle stoly – 10 ks.

Nájomné za prenájom nebytových priestorov sa stanovuje v zmysle platného cenníka určeného Sadzobníkom úhrad za používanie majetku obce. Nájomné za prenájom nebytových priestorov zahŕňa prenájom a prevádzkové náklady.

Vybavuje:  Gabriela Macková

Kontakt:  046/5464 237,  0903 453 609

* - povinné pole

november 2021

Po Ut St Št Pi So Ne
1
2
  • Cvičenie - Hiit tréning
3
4
5
  • Cvičenie - Hiit tréning
6
7
8
9
  • Cvičenie - Hiit tréning
10
11
12
  • Cvičenie - Hiit tréning
13
14
15
16
  • Cvičenie - Hiit tréning
17
18
19
  • Cvičenie - Hiit tréning
20
21
22
23
  • Cvičenie - Hiit tréning
24
25
26
  • Cvičenie - Hiit tréning
27
28
29
30
  • Cvičenie - Hiit tréning
GALÉRIA OBCE