Diviacka Nová Ves
KULTÚRNE PODUJATIA
Tradičné oslavy obce – Novianske dni
Tradičné Fašiangy
Fašiangovanie po našej obci sa uskutočnilo v dňoch 25. – 26. 2. 2022 za sprievodu FSk Novejsanka, o.z. KREATIV ŠTÚDIO a mládeži z našej obce.
Stavanie mája
Stavanie mája sa v obci Diviacka Nová Ves uskutočnilo dňa 30.4. 2022 pred obecným úradom. Deti s materskej školy ho prišli pekne vyzdobiť mašličkami a za spevu členov FSk Novejsanka, o.z. Kreativ štúdia ho postavili členovia DHZ – naši hasiči.
Stavanie mája
Stavanie mája sa v obci Diviacka Nová Ves uskutočnilo dňa 30.4. 2021 pred obecným úradom. Deti s materskej školy ho prišli pekne vyzdobiť mašličkami a za spevu členov OZ Kreativ štúdio ho postavili členovia DHZ – naši hasiči.
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života sa uskutočnilo 19. januára 2020
Fašiangy
Fašiangy sa v obci Diviacka Nová Ves uskutočnili dňa 21. – 22. 2. 2020 spolu s ,,Pochovávaním basy”.
Príde sv. Mikuláš
Sv. Mikuláš spolu s čertom a anjelmi rozdávali deťom v obci Diviacka Nová Ves balíčky so sladkosťami dňa 5.12.2020.
Vianočný koncert skupiny FRAGILE – 11. 12. 2019
Dňa 11. 12. 2019 sa uskutočnil v sále kultúrneho domu vianočný koncert skupiny FRAGILE. Pre veľký záujem širokej verejnosti sa uskutočnili 2 koncerty.

Veríme, že peknými piesňami v ich podaní verejnosť z koncertov odchádzala už vianočne naladená.

Celej kultúrnej komisii patrí veľké poďakovanie za zorganizovanie koncertov.

Stretnutie detí so ,,Svätým Mikulášom” – 5. 12. 2019
Vo štvrtok 5. decembra 2019 sa v kultúrnom dome stretli všetky deti z našej obce so ,,Svätým Mikulášom”.

Čert, anjel a sv. Mikuláš spoločne rozsvietili vianočný stromček. Deti z MŠ a ZŠ si pripravili pekný kultúrny program, za čo im sv. Mikuláš odovzdal balíček so sladkosťami a ovocím. Pre ostatných zúčastnených bol pripravený chutný vianočný punč a rôzne vianočné dekorácie.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave aj priebehu tejto milej akcie.

Úcta k starším – 25. 10. 2019
V piatok 25.októbra 2019 prišli na pozvanie starostu obce Diviacka Nová Ves a obecného zastupiteľstva naši spoluobčania nad 70 rokov, na Strieborný podvečer pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Komisia kultúry sa im snažila v sále kultúrneho domu vytvoriť príjemné prostredie, aby sa cítili tak trochu výnimočne. Pán starosta so svojou zástupkyňou sa prihovorili prítomným milými slovami a po prípitku a kultúrnom programe nasledovala slávnostná večera.

K príjemnej atmosfére svojim vtipným pásmom “O kováčovi” prispeli folklórna skupina Novejsanka a dievčatá z KREATIV ŠTÚDIA, ktoré zaspievali niekoľko piesní. S akordeónovým spievodom Jozefa Hagaru zneli v sále známe ľudové piesne, ktoré si spolu s FS Novejsanka zanôtili aj naši seniori. Bolo veselo!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave aj priebehu tejto milej akcie, aj tým, ktorí prijali naše pozvanie.

Uvítanie detí do života – 10. 03. 2019