Diviacka Nová Ves
POČET OBYVATEĽOV


Diviacka Nová Ves

Vrbany
Rok Počet obyvateľov Rok Počet obyvateľov
1778 281 1869 178
1828 318 1880 151
1869 428 1890 178
1880 450 1900 204
1890 461 1910 240
1900 554 1621 241
1910 587 1930 304
1921 632 1940 259
1930 672 1948 330
1940 736 1960
1948 647
1960 919
1961 1260
1970 1452

Výpis z pamätnej knihy
Rok 1930
Diviacka Nová ves – 672 obyvateľov, z ktorých bolo 649 vyznania rímsko-katolíckeho (Slováci a Maďari) a 23 bolo Židov.
Vrbany – 53 domových čísel, z ktorých 32 bolo roľníckych rodinných domov. Žilo v nich 270 obyvateľov, všetko Slovákov vyznania rímsko-katolíckeho.
Rok 1936
Diviacka Nová Ves – 146 domových čísel, z ktorých 35 domov bolo hospodárskych,
Vrbany – 53 domových čísel, z ktorých bolo32 roľníckych rodinných domov Somorova Ves – 13 roľníckych rodinných domov.