Diviacka Nová Ves
PRENÁJOM BYTOV

Názov zmluvy Nájomca Doba nájmu od – do Zverejnené Účinnosť PDF Nájom ukončený dňa
Nájomná zmluva o nájme bytu č. 666/B-1 Lomnický Roman, Div. Nová Ves č. 447 06.03.2015 – 31.10.2017 06.03.2015 07.03.2015 31.05.2017
Nájomná zmluva o nájme bytu č. 667/C-3 Iveta Minichová, A. Hlinku č. 445/21, Prievidza 01.01.2016 – 31.12.2018 30.12.2015 31.12.2015 30.04.2017
Nájomná zmluva o nájme bytu č. 666/5-B Mgr. Láslop Rudolf, P. Dobšinského 742/4, Prievidza 01.01.2016 – 31.12.2018 30.12.2015 31.12.2015
Nájomná zmluva o nájme bytu č. 667/D-2 Petra Križanová, Div. Nová Ves č. 548 01.04.2016 – 31.03.2019 31.03.2016 01.04.2016 31.01.2017
Nájomná zmluva o nájme bytu č. 667/C-1 Pavel Čičmanec, Div. Nová Ves č. 555 09.05.2016 – 08.05.2019 06.05.2016 07.05.2016
Nájomná zmluva o nájme bytu č. 667/C-2 Soňa Draškovičová, A.Hlinku 21/4, Prievidza 01.08.2016 – 31.07.2019 29.07.2016 30.07.2016
Nájomná zmluva o nájme bytu č. 666/A-3 Dagmar Mišovicová, Športová 51/11, Nitrianske Rudno 01.09.2016 – 31.08.2019 26.08.2016 27.08.2016
Nájomná zmluva o nájme bytu č. 667/D-6 Andrej Harag, Diviacka Nová Ves 666/A-3 01.09.2016 – 31.08.2019 26.08.2016 27.09.2016 31.04.2017
Nájomná zmluva o nájme bytu č. 667/D-3 Masaryková Jana, Diviaky nad Nitricou č. 308 01.10.2016 – 30.09.2019 27.09.2016 28.09.2016

Názov zmluvy Nájomca Doba nájmu od – do Zverejnené Účinnosť PDF Nájom ukončený dňa
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Besedová Alena, Diviacka Nová Ves č. 66 15.04.2014 – 31.03.2017 14.04.2014 15.04.2014 31.03.2017
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Uhlár Stanislav, Diviacka Nová Ves č. 454 01.08.2014 – 31.07.2017 14.07.2014 15.07.2014 30.09.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Hamara Peter,Horská č. 132/24, Partizánske 01.09.2014 – 31.08.2017 20.08.2014 21.08.2014 31.08.2017
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Znamenák Juraj, Diviacka Nová Ves č. 473 01.10.2014 – 30.09.2017 29.09.2014 30.09.2014 30.09.2017
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Uhlár Stanislav, Diviacka Nová Ves č. 454 01.10.2014 – 30.09.2017 29.09.2014 30.09.2014 30.09.2017
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Pieš Jozef, Poruba č. 146 01.10.2014 – 30.09.2017 29.09.2014 30.09.2014 30.09.2017

Názov zmluvy Nájomca Doba nájmu od – do Zverejnené Účinnosť PDF Nájom ukončený dňa
Nájomná zmluva o nájme bytu č. 666/A-1 Šnirc Viliam, Div. Nová Ves č. 666/A-1 01.11.2014 – 31.10.2017 30.10.2014 31.10.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu č. 666/A-3 Harag Andrej, Div. Nová Ves č. 666/A-3 01.11.2014 – 31.10.2017 30.10.2014 31.10.2014 31.08.2016
Nájomná zmluva o nájme bytu č. 666/A-4 Kohútová Dana, Div. Nová Ves č. 666/A-4 01.11.2014 – 31.10.2017 30.10.2014 31.10.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu č. 666/A-5 Adamec Patrik, Div. Nová Ves č. 666/A-5 01.11.2014 – 31.10.2017 30.10.2014 31.10.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu č. 666/A-6 Lukáč Ján, Div. Nová Ves č. 666/A-6 01.11.2014 – 31.10.2017 30.10.2014 31.10.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu č. 666/B-1 Lomnický Roman, Div. Nová Ves č. 447 01.11.2014 – 31.10.2017 30.10.2014 31.10.2014 06.03.2015
Nájomná zmluva o nájme bytu č. 666/B-2 Jankeje Veronika, Div. Nová Ves č. 414 01.11.2014 – 31.10.2017 30.10.2014 31.10.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu č. 666/B-3 Sobotová Marcela, Div. Nová Ves č. 666/B-3 01.11.2014 – 31.10.2017 30.10.2014 31.10.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu č. 666/B-5 Minichová Iveta, A. Hlinku 445/21, Prievidza 01.11.2014 – 31.10.2017 30.10.2014 31.10.2014 31.12.2015

Názov zmluvy Nájomca Doba nájmu od – do Zverejnené Účinnosť PDF Nájom ukončený dňa
Nájomná zmluva o nájme bytu č. 667/C-2 Trubanová Gabriela, Šuleková 22/11, Prievidza 01.11.2014 – 31.10.2017 30.10.2014 31.10.2014 31.07.2016
Nájomná zmluva o nájme bytu č. 667/C-3 Šnircová Andrea, Div. Nová Ves č. 152 01.11.2014 – 31.10.2017 30.10.2014 31.10.2014 31.12.2015
Nájomná zmluva o nájme bytu č. 667/C-4 Chrenková Alžbeta, Ing., Div. Nová Ves č. 667/C-4 01.11.2014 – 31.10.2017 30.10.2014 31.10.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu č. 667/C-6 Tomková Soňa, Div. Nová Ves č. 203 01.11.2014 – 31.10.2017 30.10.2014 31.10.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu č. 667/D-1 Šiffalovičová Štefánia, Div. Nová Ves č. 667/D-1 01.11.2014 – 31.10.2017 30.10.2014 31.10.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu č. 667/D-4 Ďurišová Andrea, Div. Nová Ves č. 667/D-4 01.11.2014 – 31.10.2017 30.10.2014 31.10.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu č. 667/D-6 Šúňová Silvia, Div. Nová Ves č. 667/D-6 01.11.2014 – 31.10.2017 30.10.2014 31.10.2014 31.08.2016

Názov zmluvy Nájomca Doba nájmu od – do Zverejnené Účinnosť PDF Nájom ukončený dňa
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Ďuriš Jozef, Jarková 341, Dobšina 01.03.2012 – 28.02.2015 01.03.2012 02.03.2012 30.08.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Vincencová Zuzana, Rudnianska Lehota č. 191 08.10.2012 – 07.10.2015 08.10.2012 09.10.2012 31.03.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Križanová Petra, Div. Nová Ves č. 548 02.04.2013 – 31.03.2016 02.04.2013 03.04.2013 31.03.2016
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Pavel Čičmanec, Diviacka Nová Ves č. 555 09.05.2013 – 08.05.2016 09.05.2013 10.05.2013 08.05.2016
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Masaryková Jana, Diviaky nad Nitricou č. 308 01.10.2013 – 30.09.2016 27.09.2013 28.09.2013 30.09.2016

Názov zmluvy Nájomca Doba nájmu od – do Zverejnené Účinnosť PDF Nájom ukončený dňa
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Šiffalovičová Štefánia, Div. Nová Ves č. 89 01.11.2011 – 31.10.2014 28.10.2011 01.11.2011 31.10.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Šnirc Viliam, Div. Nová Ves č. 204 01.11.2011 – 31.10.2014 28.10.2011 01.11.2011 31.10.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Šnircová Andrea, Div. Nová Ves č. 152 01.11.2011 – 31.10.2014 28.10.2011 01.11.2011 31.10.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Šúňová Silvia, Div. Nová Ves č. 307 01.11.2011 – 31.10.2014 28.10.2011 01.11.2011 31.10.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Trubanová Gabriela, Šuleková 22/11, Prievidza 01.11.2011 – 31.10.2014 28.10.2011 01.11.2011 31.10.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Norbert Mocik, Diviaky n./ Nitr. č. 58 01.11.2011 – 31.10.2014 28.10.2011 01.11.2011 31.03.2013
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Kmeť Blažej, Diviaky n./Nitr. č. 269 01.11.2011 – 31.10.2014 28.10.2011 01.11.2011 30.09.2012
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Janková Simona, Div. Nová Ves 01.11.2011 – 31.10.2014 28.10.2011 01.11.2011 28.02.2012

Názov zmluvy Nájomca Doba nájmu od – do Zverejnené Účinnosť PDF Nájom ukončený dňa
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Kochanová Dagmar, Liešťany č. 440 01.11.2011 – 31.10.2014 28.10.2011 01.11.2011 30.04.2013
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Kováč Jozef, Div. Nová Ves č. 42 01.11.2011 – 31.10.2014 28.10.2011 01.11.2011 30.09.2013
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Kováč Peter, Div. Nová Ves č. 385 01.11.2011 – 31.10.2014 28.10.2011 01.11.2011 30.07.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Lomnický Roman, Div. Nová Ves č. 447 01.11.2011 – 31.10.2014 28.10.2011 01.11.2011 31.10.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Lukáč Ján, Div. Nová Ves č. 551 01.11.2011 – 31.10.2014 28.10.2011 01.11.2011 31.10.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Minichová Iveta, A. Hlinku č. 445/21, Prievidza 01.11.2011 – 31.10.2014 28.10.2011 01.11.2011 31.10.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Sobotová Marcela, Div. Nová Ves č. 551 01.11.2011 – 31.10.2014 28.10.2011 01.11.2011 31.10.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Srnec Peter, Div. Nová Ves č. 357 01.11.2011 – 31.10.2014 28.10.2011 01.11.2011 30.09.2014

Názov zmluvy Nájomca Doba nájmu od – do Zverejnené Účinnosť PDF Nájom ukončený dňa
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Adamec Patrik, Clementisa 19/8, Prievidza 01.11.2011 – 31.10.2014 28.10.2011 01.11.2011 31.10.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Bucáková Lucia, Dlhá 48/40, Prievidza 01.11.2011 – 31.10.2014 28.10.2011 01.11.2011 30.09.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Ďirišová Andrea, Kostolná Ves č. 109 01.11.2011 – 31.10.2014 28.10.2011 01.11.2011 31.10.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Harag Andrej, Rudnianska Lehota č. 73 01.11.2011 – 31.10.2014 28.10.2011 01.11.2011 31.10.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Chrenková Alžbeta, Ing. Div. Nová Ves č. 59 01.11.2011 – 31.10.2014 28.10.2011 01.11.2011 31.10.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Jankeje Veronika, Div. Nová Ves č. 414 01.11.2011 – 31.10.2014 28.10.2011 01.11.2011 31.10.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Kalinová Soňa, Div. Nová Ves č. 203 01.11.2011 – 31.10.2014 28.10.2011 01.11.2011 31.10.2014
Nájomná zmluva o nájme bytu bežného štandardu Kohútová Dana, Div. Nová Ves č. 444 01.11.2011 – 31.10.2014 28.10.2011 01.11.2011 31.10.2014