Diviacka Nová Ves
ÚRADNÁ TABUĽA
Telefónna linka pre seniorov
Pre zabezpečenie objednania potravín pre seniorov uvádzame telefónnu linku: 046/5464237
Odporúčania pre seniorov
odporúčania pre seniorov v súvislosti s vírusom COVID – 19 (podvodníci)
Návrh VZN č. 1/2020 o určení pravidiel  času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Diviacka Nová Ves
Návrh VZN č. 1/2020 o určení pravidiel  času predaja v obchode a času prevádzky služieb v obci Diviacka Nová Ves