Diviacka Nová Ves
ÚRADNÁ TABUĽA

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Diviacka Nová Ves

Dátum:                       15. 06. 2022 (streda)

Čas:                             18,00 h.

Miesto:                       Obecný úrad v Diviackej Novej Vsi

(zverejnené 13.06.2022)

Oznámenie o uložení zásielky na pošte v Diviackej Novej Vsi

– Ján Lukáč, Diviacka Nová Ves č. 1

(zverejnené 08.06.2022 – 27.06.2022)

Oznámenie o uložení zásielky na pošte v Diviackej Novej Vsi

– Ján Lukáč, Diviacka Nová Ves č. 1

(zverejnené 27.05.2022 – 14.06.2022)

Návrh – Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Diviacka Nová Ves na II. polrok 2022

Návrh Záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za rok 2021
Návrh Záverečného účtu obce Diviacka Nová Ves za rok 2021

(zverejnené 10.05.2022 – 26. 05. 2022)