Diviacka Nová Ves
VZDELÁVANIE
Úrovne vzdelávania v našej obci
bear
Materská škola
Prioritou MŠ je rozvíjať partnerský vzťah k dieťaťu, podnecovať jeho všestrannú aktivitu, dať mu možnosť prejaviť sa.

Materská škola ďalej ponúka:

– pekne a vkusne zariadený interiér Materskej školy
– denná pestrá činnosť v súlade so školským vzdelávacím programom
– pravidelný pobyt vonku
– individuálna práca s deťmi

Diviacka Nová Ves č. 260, 972 24

046 / 546 40 33
msdnvvcielka@gmail.com
www.msdnvvcielka.webnode.sk
Zuzana Tupá

measure
Základná škola
Úspechom školy je schopnosť absolventov rozvíjať si ďalej svoje vedomosti a zručnosti na rôznych typoch stredných škôl.

Základná škola ďalej ponúka:

– pekne a vkusne zariadený interiér Základnej školy
– denná pestrá výuka v súlade so školským vzdelávacím programom
– pravidelné aktivity
– individuálna práca so žiakmi

Diviacka Nová Ves č. 260, 972 24

046 / 546 40 56
zsdivnves@pobox.sk
www.zsdnv.edupage.org
Mgr. Zdena Knyblová