Diviacka Nová Ves
OBECNÉ SYMBOLY
Erb obce Diviacka Nová Ves
Erb Obce Diviacka Nová Ves má túto podobu: V zelenom poli sú v hornej polovici erbu, v strede umiestnené hrable v kombinácii farieb zlatej a striebornej. V strede erbu z jednej strany hrablí je umiestnené čerieslo a z druhej lemeš, ktoré sú striebornej farby. V dolnej časti erbu pod hrablami sa nachádza kosa zlatej a striebornej farby, umiestnená vo vodorovnej polohe. Poľnohospodárske nástroje charakterizujú poľnohospodárske zameranie obyvateľstva.
Erb časti obce Vrbany
Erb časti obce Vrbany má modré pole, v ktorom je znázornený svätý Florián – patrón hasičov striebornej farby, pričom na hlave má hasičskú prilbu s červeným pierkom. Stojí na zlatom podstavci a hasí kostol strieborno-zlatej farby, z ktorého blčia červené plamene. Kostol stojí na zelenom podklade nachádzajúcom sa v spodnej časti erbu.
Pečať Obce Diviacka Nová Ves
Pečať obce je okrúhla uprostred sa nachádza poľnohospodárske náradie vyobrazené v rovnakej podobe, akú má erb Obce Diviacka Nová Ves a kruhopis pečate, ktorý znie: OBEC DIVIACKA NOVÁ VES.

Pečať obce je možné nájsť už na listinách z roku 1782. Na listinách z roku 1854 sa zachoval odtlačok pečatidla, na ktorom sa uprostred nachádza poľnohospodárske náradie v rovnakom vyobrazení, aké má súčasný erb Obce Diviacka Nová Ves.

Vlajka Obce Diviacka Nová Ves
Pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách:
bielej (1/5), zelenej (2/5) a žltej (2/5). Vlajka je ukončená dvomi cípmi, t.j. jedným zostrihom siahajúcim do 1/8 jej listu.
Vlajka časti obce Vrbany
Pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách:
červenej (1/6), žltej (1/6), bielej (2/6), zelenej (1/6) a modrej (1/6). Vlajka je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zostrihmi siahajúcimi do 1/3 jej listu.