Diviacka Nová Ves
ORGANIZÁCIE
ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých
120246749_106261587908204_3707223441689637787_n

Viac sa o činnosti našej organizácie dočítate na našej Facebookovej stránke

Zloženie výboru základnej organizácie

5. obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
manager (2)
Predseda organizácie
Tibor Bezuška
manager (2)
Tajomníčka
Mgr. Lucia Ivenzová
manager (2)
Podpredseda organizácie
Miroslav Uhlár
Počet členov organizácie: 435
Členovia organizácie celkovo odrobili cca 2200 brigádnických hodín.
V obci Diviacka Nová Ves odrobili cca 700 hodín.

Správa o činnosti za rok 2016

Správa o činnosti za rok 2015

Správa o činnosti za rok 2014

Správa o činnosti za rok 2011

Dobrovoľný hasičský zbor Diviacka Nová Ves
manager
Strojník DHZ
Dušan Pšenák
manager
Preventivár požiarnej ochrany
Dávid Pšenák
manager
Predseda DHZ
Dávid Pšenák
manager
Veliteľ DHZ
Peter Grznár
manager
Tajomník DHZ
Vladimír Vaško
manager
Členovia DHZ
Vaško Juraj st.
Vaško Tomáš
Selmenskij Vladimír
Homola Dominik
Ľahký Peter
Ing. Vrban Martin
Mazánik Erik
Križan Miroslav
Kalina Pavel
Hudec Viliam

o.z. KREATIV ŠTÚDIO Diviacka Nová Ves

Viac sa o činnosti našej organizácie dočítate na našej

Facebookovej stránke