Diviacka Nová Ves
ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2020

Tabuľka – prehľad vývozu komunálneho a separovaného odpadu podľa komodít za rok 2020

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 je    52,14%

Hlásenie o vzniku komunálnych odpadov za rok 2020  (ostatný separovaný zber odpadu )

Hlásenie o vzniku komunálnych odpadov za rok 2020 – mobilná kompostáreň ( biologicky rozložiteľný odpad )

Oznámenie o miere vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2020 a výške sadzby poplatku za uloženie odpadov na skládku odpadov pre rok 2021

  • príjem od obyvateľov – poplatky za komunálny odpad:  44 076,83 €
  • náklady za vývoz, dopravu a uloženie odpadu na skládku:  39 302,83 €
  • náklady za pohonné hmoty a mazivá, poistenie strojov a dopravných prostriedkov:  7 664,20 €

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2019

Tabuľka – prehľad vývozu komunálneho a separovaného odpadu podľa komodít za rok 2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 je 49,54%

Hlásenie o vzniku komunálnych odpadov za rok 2019

Oznámenie o miere vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 a výške sadzby poplatku za uloženie odpadov na skládku odpadov pre rok 2020

  • príjem od obyvateľov – poplatky za komunálny odpad:  44 654,18 €
  • náklady za vývoz, dopravu a uloženie odpadu na skládku:  42 146,36 €
  • náklady za pohonné hmoty a mazivá, poistenie strojov a dopravných prostriedkov:  5 279,93 €
  • spoluúčasť obce – nákup strojov a dopravných prostriedkov (vlastné zdroje):  21 786 €

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2018

Tabuľka – prehľad vývozu komunálneho a separovaného odpadu

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním – spolu za rok 2018: 557,92 t

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 je  31,09%

Oznámenie o miere vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 a výške sadzby poplatku za uloženie odpadov na skládku odpadov pre rok 2019

– príjem od obyvateľov – poplatky za komunálny odpad: 32 524,84 €
– celkové výdavky na odpadové hospodárstvo: 35 143,35 €
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2017

Tabuľka – prehľad vývozu komunálneho a separovaného odpadu

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním – spolu za rok 2017: 758,49 t

– príjem od obyvateľov – poplatky za komunálny odpad: 32 688,27 €
– celkové výdavky na odpadové hospodárstvo: 31 022,71 €
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2016

Tabuľka – prehľad vývozu komunálneho a separovaného odpadu

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním – spolu za rok 2016: 490,01 t

– príjem od obyvateľov – poplatky za komunálny odpad: 26 648,85 €
– celkové vádavky na odpadové hospodárstvo: 27 473,57 €
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2015

Tabuľka – prehľad vývozu komunálneho a separovaného odpadu

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním – spolu za rok 2015: 433,28 t

– príjem od obyvateľov – poplatky za komunálny odpad: 25 974 €
– celkové vádavky na odpadové hospodárstvo: 28 273,92 €
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2014

Tabuľka – prehľad vývozu komunálneho a separovaného odpadu

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním – spolu za rok 2014: 630,75 t

– príjem od obyvateľov – poplatky za komunál. odpad: 29 749,17 €
– celkové vádavky na odpadové hospodárstvo: 26 498,42 €
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2013

Tabuľka – prehľad vývozu komunálneho a separovaného odpadu

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním – spolu za rok 2013: 421,86 t

– príjem od obyvateľov – poplatky za komunál. odpad: 29 749,17 €
– celkové vádavky na odpadové hospodárstvo: 26 498,42 €
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2012

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním – spolu za rok 2012: 408,68 t

– príjem od obyvateľov – poplatky za komunál. odpad: 28 342,63 €
– celkové výdavky na odpadové hospodárstvo: 25 239,80 €
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2011

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním – spolu za rok 2012: 423,26 t

– príjem od obyvateľov – poplatky za komunál. odpad: 19 924,48 €
– celkové výdavky na odpadové hospodárstvo: 29 683,13 €
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2010

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním – spolu za rok 2012: 632,31 t

– príjem od obyvateľov – poplatky za komunál. odpad: 21 071 €
– celkové výdavky na odpadové hospodárstvo: 31 665,72 €
Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2009

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním – spolu za rok 2012: 618,68 t

– príjem od obyvateľov – poplatky za komunál. odpad: 20 212,51 €
– celkové výdavky na odpadové hospodárstvo: 31 771,36 €
Prehľad odpadového hospodárstva za roky 2005 – 2008

2005 2006 2007 2008
Kuka nádoby (t) 234,35 256,77 258,58 298,2
Veľkoobjemové kontajnery (t) 99,18 126,34 136,9 153,7
Spolu odpad (t) 333,53 383,11 395,48 451,9
Akumulátory (t) 0,87 0,68 0 0
Plasty (t) 18,12 19,19 2,05 3,4
Pneumatiky (t) 0,53 1,01 0 0
Železný šrot (t) 0 2,97 0 0
Sklo (t) 6,47 13,4 15,6 20,6
Vyradené elektrické zar. (t) 0 0,64 0 0
Textil (t) 7,35 1,16 0 0
Elektr. zariadenia (t) 1 3,42 0 0
Spolu odpad (t) 34,34 42,47 17,65 24,00
Doprava odpadu a jeho uloženie na skládke (Sk) 664000 730000 592000 652000
Náklady spolu (Sk) 680000 780000 650000 727000
Tržby (od podnikov,domácností, RF) (Sk) 597000 698000 704000 640000