Diviacka Nová Ves
NÁJOM HROBOVÝCH MIEST
Odkaz na stránku: Virtuálny cintorín.
V prípade nesprávneho chodu stránky, postupujte podľa pokynov na stránke.

Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena v EUR Zverejnené Účinnosť PDF
Zmluva č. 9/2016 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Marta Blahová, Diviacka Nová Ves č. 357 Hrobové miesto č. 590 20,- 10.11.2016 11.11.2016
Zmluva č. 8/2016 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Beata Kováčiková, Malá Čausa č. 300 Hrobové miesto č. 122 80,- 31.10.2016 01.11.2016
Zmluva č. 7/2016 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Pavel Kolárik, Diviacka Nová Ves č. 0 Hrobové miesto č. 589 20,- 18.10.2016 19.10.2016
Zmluva č. 6/2016 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Iveta Pšenáková, Diviacka Nová Ves č. 511 Hrobové miesto č. 558 40,- 22.08.2016 23.08.2016
Zmluva č. 5/2016 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Margita Lomnická, Diviacka Nová Ves č. 447 Hrobové miesto č. 588 40,- 17.08.2016 18.08.2016
Zmluva č. 4/2016 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Dáša Javorčeková, Diviacka Nová Ves č. 503 Hrobové miesto č. 587 20,- 29.06.2016 30.06.2016
Zmluva č. 3/2016 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Gabriela Kováčová, Diviacka Nová Ves č. 132 Hrobové miesto č.586 11.- 21.06.2016 22.06.2016
Zmluva č. 2/2016 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Emília Znamenáková, Diviacka Nová Ves č. 608 Hrobové miesto č. 585 20,- 08.01.2016 09.01.2016
Zmluva č. 1/2016 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Emília Vajdová, Diviacka Nová Ves č. 302 Hrobové miesto č. 95 40,- 04.01.2016 05.01.2016

Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena s DPH Zverejnené Účinnosť PDF
Zmluva č. 8/2015 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Ján Grznár,Zašpitál 195, Brtnice, ČR Hrobové miesto č. 152 40,- € 28.09.2015 29.09.2015
Zmluva č. 7/2015 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Emília Dolníková, Diviacka Nová Ves č. 90 Hrobové miesto č. 159 40,- € 06.08.2015 07.08.2015
Zmluva č. 6/2015 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Vít Beseda, Diviacka Nová Ves č. 535 Hrobové miesto č. 241 40,- € 22.07.2015 23.07.2015
Zmluva č. 5/2015 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Žemberová Mária, Diviacka Nová Ves č. 158 Hrobové miesto č. 584 40,- € 24.04.2015 25.04.2015
Zmluva č. 4/2015 o nájme hrobového miesta – Vrbany Vojtko Milan, Diviacka Nová Ves č. 360 Hrobové miesto č. 97 20,- € 15.04.2014 16.04.2015
Zmluva č. 3/2015 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Cíger Andrej, Diviacka Nová Ves č. 567 Hrobové miesto č. 583 20,- € 07.04.2015 08.04.2015
Zmluva č. 2/2015 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Križanová Monika,Diviacka Nová Ves č. 100 Hrobové miesto č. 582 20,- € 18.03.2015 19.03.2015
Zmluva č. 1/2015 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves EŠošková Brigita, A. H. Gavloviča 131/5, Prievidza Hrobové miesto č. 580 40,- € 11.02.2015 12.02.2015

Zmluvy uzatvorené v roku 2014 od 13.11.2014 do 16.12.2014

Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena s DPH Zverejnené Účinnosť PDF
Zmluva č. 584/2014 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Mária Uhlárová, Div. Nová Ves č. 480 Hrobové miesto č. 85 20,- € 16.12.2014 17.12.2014
Zmluva č. 584/2014 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Štefan Pastierik, Div. Nová Ves č. 208 Hrobové miesto č. 578 40,- € 13.11.2014 14.11.2014

Zmluvy uzatvorené v roku 2014 od 10.01.2014 do 5.11.2014.

Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena s DPH Zverejnené Účinnosť PDF
Zmluva č. 583/2014 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Hlinková Margita, Div. Nová Ves č. 58 Hrobové miesto č. 577 20,- € 05.11.2014 05.11.2014
Zmluva č. 582/2014 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Labudová Amália, č.d. 449, Div. Nová Ves Hrobové miesto č. 533 40,- € 28.10.2014 28.10.2014
Zmluva č. 581/2014 o nájme hrobového miesta – Vrbany Zaťková Anna, Nitr. Sučany 378 Hrobové miesto č. 45 20,- € 15.10.2014 15.10.2014
Zmluva č. 580/2014 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Fábryová Martina, Domovina 354/101, Zem. Kostoľany Hrobové miesto č. 576 20,- € 16.08.2014 26.08.2014
Zmluva č. 579/2014 o nájme hrobového miesta – Vrbany Beláková Monika, č.d. 287, Div. Nová Ves Hrobové miesto č. 44 40.- € 06.08.2014 06.08.2014
Zmluva č. 578/2014 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Král Stanislav, č.d.40, Div. Nová Ves Hrobové miesto č. 321 40,- € 25.07.2014 25.07.2014
Zmluva č. 577/2014 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Dolníková Mária, č.d.467,Div. Nová Ves Hrobové miesto č. 70 40,- € 23.07.2014 23.07.2014
Zmluva č. 576/2014 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Ranuša Jozef, č.d. 253,Div. Nová Ves Hrobové miesto č. 575 20,- € 11.07.2014 11.07.2014
Zmluva č. 575/2014 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Michalovičová Anna, č.d. 477, Div. Nová Ves Hrobové miesto č. 236 60,- € 09.07.2014 09.07.2014
Zmluva č. 574/2014 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Michalovičová Anna, č.d. 477, Div. Nová Ves Hrobové miesto č. 235 20,- € 09.07.2014 09.07.2014
Zmluva č. 573/2014 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Král Ľubomír, č.d. 21, Div. Nová Ves Hrobové miesto č. 216 10,- € 26.03.2014 26.03.2014
Zmluva č. 572/2014 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Hanuska Alexander, Ing, č.d. 277, Div. Nová Ves Hrobové miesto č. 174 20,- € 17.02.2014 17.02.2014
Zmluva č. 571/2014 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Špeťko Marián, Nová 598/24, Kanianka Hrobové miesto č. 574 20,- € 10.01.2014 10.01.2014

Zmluvy uzatvorené v roku 2013 od 04.10.2013 – 13.12.2013

Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena s DPH Zverejnené Účinnosť PDF
Zmluva č. 570/2013 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Anton Stopka,Nádražná 873/22, Partizánske Hrobové miesto č. 98 40,- € 13.12.2013 13.12.2013
Zmluva č. 569/2013 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Anton Stopka,Nádražná 873/22, Partizánske Hrobové miesto č. 33 20,- € 13.12.2013 13.12.2013
Zmluva č. 568/2013 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Dolníková Jana, Div. Nová Ves č. 142 Hrobové miesto č. 325 20,- € 20.11.2013 20.11.2013
Zmluva č. 567/2013 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Dolníková Jana, Div. Nová Ves č. 142 Hrobové miesto č. 69 60,- € 20.11.2013 20.11.2013
Zmluva č. 566/2013 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Uhlár Stanislav, Div. Nová Ves č. 454 Hrobové miesto č. 400 40,- € 04.11.2013 04.11.2013
Zmluva č. 565/2013 o nájme hrobového miesta – Vrbany Laurová Emília, Diviaky nad Nitricou č. 289 Hrobové miesto č. 64 20,- € 04.10.2013 04.10.2013

Zmluvy uzatvorené v roku 2013 od 15.05.2013 do 20.09.2013

Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena s DPH Zverejnené Účinnosť PDF
Zmluva č. 564/2013 o nájme hrobového miesta – Vrbany Vojtková Anna, Diviacka Nová Ves č. 369 Hrobové miesto č. 103 40,- € 20.09.2013 20.09.2013
Zmluva č. 563/2013 o nájme hrobového miesta – Vrbany Vojtková Anna, Diviacka Nová Ves č. 369 Hrobové miesto č. 67 20,- € 20.09.2013 20.09.2013
Zmluva č. 562/2013 o nájme hobového miesta – Diviacka Nová Ves Kolláriková Darina, Diviacka Nová Ves č.58 Hrobové miesto č. 376 20,- € 28.08.2013 28.08.2013
Zmluva č. 561/2013 o nájme hobového miesta – Diviacka Nová Ves Uhlár Stanislav, Diviacka Nová Ves č. 454 Hrobové miesto č. 423 20,- € 14.08.2013 14.08.2013
Zmluva č. 560/2013 o nájme hobového miesta – Vrbany Lomnická Jana, Diviacka Nová Ves č. 385 Hrobové miesto č. 116 40,- € 17.07.2013 17.07.2013
Zmluva č. 559/2013 o nájme hobového miesta – Diviacka Nová Ves Čičmanec Pavel, Diviacka Nová Ves č. 555 Hrobové miesto č. 323 40,- € 12.07.2013 12.07.2013
Zmluva č. 558/2013 o nájme hobového miesta – Diviacka Nová Ves Václavová Kamila, Stupavská 1364/52, Malacky Hrobové miesto č. 410 40,- € 10.06.2013 10.06.2013
Zmluva č. 557/2013 o nájme hobového miesta – Diviacka Nová Ves Kráľová Marta, Div. Nová Ves č. 22 Hrobové miesto č. 51 40,- € 31.05.2013 31.05.2013
Zmluva č. 556/2013 o nájme hobového miesta – Diviacka Nová Ves Juríková Mária, Div. Nová Ves č. 140 Hrobové miesto č. 573 20,- € 29.05.2013 29.05.2013
Zmluva č. 555/2013 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Kohútová Tatiana, Div. Nová Ves č. 57 Hrobové miesto č. 213 60,- € 24.05.2013 24.05.2013
Zmluva č. 554 o nájme hrobového miesta – Diviacka Nová Ves Hrivňáková Iveta, Ing., Div. Nová Ves č. 300 Hrobové miesto č.227 40,- € 20.05.2013 20.05.2013
Zmluva č. 553 o nájme hrobového miesta – Vrbany Uhlár Tibor, Div. Nová Ves č. 381 Hrobové miesto č.118 40,- € 15.05.2013 15.05.2013
Zmluva č. 552 o nájme hrobového miesta – Vrbany Uhlár Tibor, Div. Nová Ves č. 381 Hrobové miesto č.85 40,- € 15.05.2013 15.05.2013

Zmluvy uzatvorené v roku 2013 od 21. 3 . 2013 do 15.05.2013

Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena s DPH Zverejnené Účinnosť PDF
Zmluva č. 551 o nájme hrobového miesta – Vrbany Uhlár Tibor, Div. Nová Ves č. 381 Hrobové miesto č.84 20,-€ 13.05.2013 13.05.2013
Zmluva č. 550 o nájme hrobového miesta – Div. Nová Ves Beseda Marián, Diviaky nad Nitricou č. 38 Hrobové miesto č.367 40,-€ 24.04.2013 24.04.2013
Zmluva č. 549 o nájme hrobového miesta – Div. Nová Ves Bagin Ján, Div. Nová Ves č. 72 Hrobové miesto č.345 40,-€ 12.04.2013 12.04.2013
Zmluva č. 548 o nájme hrobového miesta – Div. Nová Ves Šúň Róbert, Ing., Div. Nová Ves č. 495 Hrobové miesto č.485 40,- € 27.03.2013 27.03.2013
Zmluva č. 547 o nájme hrobového miesta – Div. Nová Ves Eva Kubisová, Ľ Ondrejova 7/1, Prievidza Hrobové miesto č.356 40,- € 26.03.2013 26.03.2013
Zmluva č. 546 o nájme hrobového miesta – Div. Nová Ves Eva Kubisová, Ľ Ondrejova 7/1, Prievidza Hrobové miesto č.219 10,-€ 26.03.2013 26.03.2013
Zmluva č. 545 o nájme hrobového miesta – Vrbany Lomnický Miroslav, Div. Nová Ves č. 363 Hrobové miesto č.29 40,- € 22.03.2013 22.03.2013
Zmluva č. 544 o nájme hrobového miesta – Vrbany Lomnický Miroslav, Div. Nová Ves č. 363 Hrobové miesto č.28 40,- € 22.03.2013 22.03.2013
Zmluva č. 543 o nájme hrobového miesta – Div. Nová Ves Pilátová Božena, Div. Nová Ves č. 471 Hrobové miesto č.106 20,- € 21.03.2013 21.03.2013
Zmluva č. 542 o nájme hrobového miesta – Div. Nová Ves Pilátová Božena, Div. Nová Ves č. 471 Hrobové miesto č.105 20,- € 21.03.2013 21.03.2013
Zmluva č. 541 o nájme hrobového miesta – Div. Nová Ves Pilátová Božena, Div. Nová Ves č. 471 Hrobové miesto č.128 40,- € 21.03.2013 21.03.2013

Zmluvy uzatvorené v roku 2013 od 27. 2. – 18. 3. 2013

Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena s DPH Zverejnené Účinnosť PDF
Zmluva č. 540 o nájne hrobového  miesta – Vrbany Kohút Stanislav, Div. Nová Ves č. 396 Hrobové miesto č.88 40,- € 18.03.2013 18.03.2013
Zmluva č. 539 o nájne hrobového  miesta – Vrbany Kohút Stanislav, Div. Nová Ves č. 396 Hrobové miesto č.89 40,- € 18.03.2013 18.03.2013
Zmluva č. 538 o nájne hrobového  miesta – Vrbany Kohút Stanislav, Div. Nová Ves č. 396 Hrobové miesto č.49 20,- € 18.03.2013 18.03.2013
Zmluva č. 537 o nájne hrobového  miesta – Vrbany Kohút Stanislav, Div. Nová Ves č. 396 Hrobové miesto č.48 40,- € 18.03.2013 18.03.2013
Zmluva č. 536 o nájne hrobového  miesta – Div. Nová Ves Flimelová Ľuba, Div. Nová Ves č. 213 Hrobové miesto č.87 40,- € 13.03.2013 13.03.2013
Zmluva č. 535 o nájne hrobového  miesta – Vrbany Flimelová Ľuba, Div. Nová Ves č. 213 Hrobové miesto č.21 40,- € 13.03.2013 13.03.2013
Zmluva č. 534 o nájne hrobového  miesta – Div. Nová Ves Géczy Vladimír, Div. Nová Ves č. 602 Hrobové miesto č.373 40,- € 13.03.2013 13.03.2013
Zmluva č. 533 o nájne hrobového  miesta – Div. Nová Ves Krausková Renáta, Div. Nová Ves č. 533 Hrobové miesto č.526 40,- € 13.03.2013 13.03.2013
Zmluva č. 532 o nájme hrobového miesta – Div. Nová Ves Krausková Renáta, Div. Nová Ves č. 437 Hrobové miesto č.420 40,- € 13.03.2013 13.03.2013
Zmluva č. 531 o nájme hrobového miesta – Div. Nová Ves Krištofová Ružena, J. Červeňa 527/31, Prievidza Hrobové miesto č.425 40,- € 27.02.2013 27.02.2013
Zmluva č. 530 o nájme hrobového miesta – Div. Nová Ves Kalinová Eleonóra, Div. Nová Ves č. 203 Hrobové miesto č.514 40,- € 27.02.2013 27.02.2013

Zmluvy uzatvorené v roku 2013 od 15. 2. – 25. 2. 2013

Názov zmluvy Zmluvná strana Predmet Cena s DPH Zverejnené Účinnosť PDF
Zmluva č. 529 o nájne hrobového miesta – Div. Nová Ves Šmýkalová Mária, Nitr. Sučany 79 Hrobové miesto   č.14 40,- € 25.02.2013 25.02.2013
Zmluva č. 528 o nájne hrobového miesta – Div. Nová Ves Pastierik Ján, Div. Nová Ves č. 41 Hrobové miesto č.365 40,- € 22.02.2013 22.02.2013
Zmluva č. 527 o nájne hrobového miesta – Div. Nová Ves Šlabiarová Kamila, Div. Nová Ves č. 200 Hrobové miesto č.503 40,- € 22.02.2013 22.02.2013
Zmluva č. 526 o nájne hrobového miesta – Div. Nová Ves Ďuricová Jarmila, Div. Nová Ves č. 551 Hrobové miesto č.111 10,- € 22.01.2013 22.02.2013
Zmluva č. 525 o nájne hrobového miesta – Div. Nová Ves Uhlárová Žaneta, Div. Nová Ves č. 524 Hrobové miesto č.222 60,- € 21.02.2013 21.02.2013
Zmluva č. 524 o nájne hrobového miesta – Div. Nová Ves Šikulová Viera, Okružná 92/44, Nitr. Rudno Hrobové miesto č.443 40,- € 21.02.2013 21.02.2013
Zmluva č. 523 o nájne hrobového miesta – Div. Nová Ves Bartková Margita, Div. Nová Ves č. 456 Hrobové miesto č.142 20,- € 21.02.2013 21.02.2013
Zmluva č. 522 o nájne hrobového miesta – Div. Nová Ves Ďuricová Jarmila, Div. Nová Ves č. 551 Hrobové miesto č.492 40,- € 21.02.2013 21.02.2013
Zmluva č. 521 o nájme hrobového miesta – Div. Nová Ves Belák Miroslav, Div. Nová Ves č. 127 Hrobové miesto č.289 40,- € 21.02.2013 21.02.2013
Zmluva č. 520 o nájne hrobového miesta – Div. Nová Ves Uhlárová Mária, Div. Nová Ves č. 480 Hrobové miesto č.237 40,- € 20.02.2013 20.02.2013
Zmluva č. 519 o nájne hrobového miesta – Div. Nová Ves Oršula Peter, Duklianska 815/54, Nováky Hrobové miesto  č.22 40,- € 15.02.2013 15.02.2013

HM zmluva 518 Besedová Marta (zverejnené 15.11.2012)

HM zmluva 517 Masaryková Soňa (zverejnené 05.11.2012)

HM zmluva 516 Šlabiarová Anna (zverejnené 05.11.2012)

HM zmluva 515 Kohútová Miriam, JUDr. (zverejnené 26.10.2012)

HM zmluva 514 Homolová Miroslava (zverejnené 11.10.2012)

HM zmluva 513 Žemberová Anna (zverejnené 04.10.2012)

HM zmluva 512 Kráľ Ľubomír (zverejnené 12.09.2012)

HM zmluva 511 Géczyová Jolana (zverejnené 06.09.2012)

HM zmluva 510 Žemberová Anna (zverejnené 06.09.2012)

HM zmluva 509 Krausková Renáta (zverejnené 06.09.2012)

HM zmluva 508 Uhlár Jozef (zverejnené 27.08.2012)

HM zmluva 507 Šenšel Milan (zverejnené 22.08.2012)

HM zmluva 506 Matejka Štefan (zverejnené 22.08.2012)

HM zmluva 505 Uhlárová Terézia (zverejnené 15.08.2012)

HM zmluva 504 Kohút Jozef (zverejnené 13.08.2012)

HM zmluva 503 Guľková Marta (zverejnené 07.08.2012)

HM zmluva 502 Masaryk Stanislav (zverejnené 30.07.2012)

HM zmluva 501 Masaryk Stanislav (zverejnené 30.07.2012)

HM zmluva 500 Obertová Irena (zverejnené 18.07.2012)

HM zmluva 499 Kišš Štefan (zverejnené 18.07.2012)

HM zmluva 498 Kišš Štefan (zverejnené 18.07.2012)

HM zmluva 497 Vavro Jozef (zverejnené 18.07.2012)

HM zmluva 496 Rybiansky Ján (zverejnené 18.07.2012)

HM zmluva 495 Klemanová Milena (zverejnené 14.06.2012)

HM zmluva 494 Križanová Iveta (zverejnené 18.07.2012)

HM zmluva 493 Šimková Eva (zverejnené 06.06.2012)

HM zmluva 492 Šimková Eva (zverejnené 06.06.2012)

HM zmluva 491 Juríková Paulína (zverejnené 30.05.2012)

HM zmluva 490 Géczy Vladimír (zverejnené 21.05.2012)

HM zmluva 489 Struhár Vladimír (zverejnené 16.05.2012)

HM zmluva 488 Struhár Vladimír (zverejnené 16.05.2012)

HM zmluva 487 Hanzlík Štefan (zverejnené 09.05.2012)

HM zmluva 486 Jurík Stanislav (zverejnené 02.05.2012)

HM zmluva 485 Kertészova Renáta (zverejnené 27.04.2012)

HM zmluva 484 Stručka Ján (zverejnené 25.04.2012)

HM zmluva 483 Stručka Ján (zverejnené 25.04.2012)

HM zmluva 482 Stručka Ján (zverejnené 25.04.2012)

HM zmluva 481 Filková Anna (zverejnené 24.09.2012)

HM zmluva 480 Krišková Jana (zverejnené 04.04.2012)

HM zmluva 479 Krišková Jana (zverejnené 04.04.2012)

HM zmluva 478 Krišková Jana (zverejnené 04.04.2012)

HM zmluva 477 Krišková Jana (zverejnené 04.04.2012)

HM zmluva 476 Matejka Dušan (zverejnené 04.04.2012)

HM zmluva 475 Uhlár Slavomír (zverejnené 23.03.2012)

HM zmluva 474 Uhlár Slavomír (zverejnené 21.03.2012)

HM zmluva 473 Kohút Roman (zverejnené 07.02.2012)

Zmluva HM – p. Stručka (zverejnené 04. 11. 2011)

Zmluva HM – p. Šlabiar (zverejnené 03. 10. 2011)

Zmluva HM – p. Jurík (zverejnené 20. 09. 2011)

Zmluva HM – p. Tomko (zverejnené 11. 11. 2011)

Zmluva HM – p. Kohút (zverejnené 11. 08. 2011)

Zmluva HM – p. Besedová (zverejnené 11. 08. 2011)

Zmluva HM – p. Bagin (zverejnené 11. 08. 2011)

Zmluva HM – p. Križanová (zverejnené 20. 07. 2011)

Zmluva HM – p. Dolníková (zverejnené 20. 07. 2011)

Zmluva HM – p. Dolníková (zverejnené 20. 07. 2011)

Zmluva HM – p. Kotian (zverejnené 20. 07. 2011)

Zmluva HM – p. Roško (zverejnené 30. 06. 2011)

Zmluva HM – p. Beláková (zverejnené 16. 06. 2011)

Zmluva HM – p. Ing. Vojtková (zverejnené 15. 06. 2011)

Zmluva HM – p. Kováč (zverejnené 14. 06. 2011)

Zmluva HM – p. Mgr. Šúňová (zverejnené 14. 06. 2011)

Zmluva HM – p. Dolníková (zverejnené 02. 06. 2011)

Zmluva HM – p. Dolníková (zverejnené 02. 06. 2011)

Zmluva HM – p. Matejka (zverejnené 25. 05. 2011)

Zmluva HM – p. Ing. Kohút (zverejnené 20. 05. 2011)

Zmluva HM – p. Boboková (zverejnené 19. 05. 2011)

Zmluva HM – p. Adamcová (zverejnené 18. 05. 2011)

Zmluva HM – p. Iliaš (zverejnené 13. 04. 2011)

Zmluva HM – p. Iliaš (zverejnené 13. 04. 2011)