Diviacka Nová Ves
ROZPOČET OBCE

Rozpočet obce na roky 2018-2020 (zverejnené 15.12.2017)

Rekapitulácia rozpočtu (zverejnené 15.12.2017)

Rekapitulácia rozpočtu (zverejnené 01.12.2016)

Rekapitulácia rozpočtu (zverejnené 11.12.2015)

Rozpočet obce na rok 2015 a roky 2016 a 2017 bol schválený na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 11.12.2014 Uznesením č. 46/2014

Rekapitulácia (zverejnené 15.1.2015)

Obecné zastupiteľstvo Diviacka Nová Ves na zasadnutí dňa 10.12.202 Uznesením č. 39/2012 schválilo Rozpočet obce na rok 2014 a 2015 – 2016.

Rozpočet obce (zverejnené 19.12.2013)