Diviacka Nová Ves
VOĽBY V OBCI
Výsledky volieb konaných v obci Diviacka Nová Ves.
Dátum konania volieb / referenda
Názov volieb volieb / referenda
Výsledky – tabuľka
29. 02. 2020
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – r. 2020
25. 05. 2019
Voľby do Európskeho parlamentu – r. 2019
30. 03. 2019
Voľby prezidenta SR – 2. kolo – r. 2019
16. 03. 2019
Voľby prezidenta SR – 1. kolo – r. 2019
10. 11. 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí – r. 2018
04. 11. 2017
Voľby do orgánov Trenčianskeho samospráveho kraja – r. 2017
05. 03. 2016
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
07. 02. 2015
Referendum 2015
15. 11. 2014
Voľby do orgánov samosprávy obcí – r. 2014
24. 05. 2014
Voľby do európskeho parlamentu – r. 2014
29. 03. 2014
Voľby prezidenta SR – 2. kolo – r. 2014
15. 03. 2014
Voľby prezidenta SR – 1. kolo – r. 2014
09. 11. 2013
Voľby do orgánov Trenčianskeho samospráveho kraja – r. 2013
27. 11. 2010
Voľby do orgánov samosprávy obcí – r. 2010