Diviacka Nová Ves
VOĽBY V OBCI
21. 01. 2023
Referendum – r. 2023
29. 10. 2022
Volieb do orgánov samosprávy obcí – r. 2022
Výsledky volieb

–  starosta obce + poslanci OZ

29. 10. 2022
Volieb do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja- r. 2022
Výsledky volieb 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja pre volebný obvod č. 7 – Prievidza

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja

29. 02. 2020
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky – r. 2020
25. 05. 2019
Voľby do Európskeho parlamentu – r. 2019
30. 03. 2019
Voľby prezidenta SR – 2. kolo – r. 2019
16. 03. 2019
Voľby prezidenta SR – 1. kolo – r. 2019
10. 11. 2018
Voľby do orgánov samosprávy obcí – r. 2018
04. 11. 2017
Voľby do orgánov Trenčianskeho samospráveho kraja – r. 2017
05. 03. 2016
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
07. 02. 2015
Referendum 2015
15. 11. 2014
Voľby do orgánov samosprávy obcí – r. 2014
24. 05. 2014
Voľby do európskeho parlamentu – r. 2014
29. 03. 2014
Voľby prezidenta SR – 2. kolo – r. 2014
15. 03. 2014
Voľby prezidenta SR – 1. kolo – r. 2014
09. 11. 2013
Voľby do orgánov Trenčianskeho samospráveho kraja – r. 2013
27. 11. 2010
Voľby do orgánov samosprávy obcí – r. 2010