Diviacka Nová Ves
UZNESENIA OZ
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 16.01.2023
Uznesenia OZ  č. 1 –  8/2023 (zverejnené 26. 01. 2023)
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 22.03.2023
Uznesenia OZ  č. 9 – 17/2023  (zverejnené 04. 04. 2023)
Uznesenia z Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 28.11.2022
Uznesenia OZ č. 38 –  55/2022 (zverejnené 05. 12. 2022)
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 22. 09. 2022
Uznesenia OZ č. 27 –  37/2022 (zverejnené 04. 10. 2022)
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 15. 06. 2022
Uznesenia OZ č. 12 – 26 /2022 (zverejnené 29. 06. 2022)
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 16. 03. 2022
Uznesenia OZ č. 1 – 11 /2022 (zverejnené 29. 03. 2022)
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 08. 12. 2021
Uznesenia OZ č. 44 – 61 /2021 (zverejnené 9. 12. 2021)
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 08. 09. 2021
Uznesenia OZ č. 32 – 43 /2021 (zverejnené 9. 9. 2021)
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 27. 05. 2021
Uznesenia OZ č. 17 – 31/2021 (zverejnené 2. 6. 2021)
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 25. 03. 2021
Uznesenia OZ č. 1 – 16/2021 (zverejnené 7. 4. 2021)
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 10.12.2020:
Uznesenia OZ č. 48 – 67/2020 (zverejnené 18.12.2020)
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 28.09.2020:
Uznesenia OZ č. 32 -47/2020 (zverejnené 29.09.2020)
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 24.06.2020:
Uznesenia OZ č. 13 -31/2020 (zverejnené 29.06.2020)
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 04.02.2020:
Uznesenia OZ č. 1 -12/2020 (zverejnené 17.02.2020)
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 28.11.2019

Uznesenia OZ č. 58 – 77/2019 (zverejnené 09.12.2019)

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 21.10.2019

Uznesenia OZ č. 53 – 57/2019 (zverejnená 04.11.2019)

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 28.08.2019

Uznesenia OZ č. 36 – 52/2019 (zverejnené 02.09.2019)

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 23.05.2019

Uznesenia OZ č. 18 – 35/2019 (zverejnené 27.05.2019)

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 28.02.2019

Uznesenia OZ č. 1 – 17/2019 (zverejnené 28.02.2019)

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 02.12.2018

Uznesenia OZ č. 56 – 71/2018 (zverejnené 07.12.2018)

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 25.10.2018

Uznesenia OZ č. 43 – 55/2018 zverejnené 29.10.2018)

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 23.07.2018

Uznesenia OZ č. 28 – 42/2018 (zverejnené 03.08.2018)

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 26.04.2018

Uznesenia OZ č. 16 – 27/2018 (zverejnené 04.05.2018)

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 20.02.2018

Uznesenia OZ č. 1 – 15/2018 (zverejnené 28.02.2018)

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 06.12.2017

Uznesenia OZ č. 49 – 63/2017 (zverejnené 08.12.2017)

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 07.09.2017

Uznesenia OZ č. 36 – 48/2017 (zverejnené 19.09.2017)

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 27.06.2017

Uznesenia OZ č. 24 – 35/2017 (zverejnené 30.06.2017)

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 24.04.2017

Uznesenia OZ č. 14 – 23/2017 (zverejnené 28.04.2017)

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 23.02.2017

Uznesenia OZ č. 1 – 13/2017 (zverejnené 27.02.2017)

Uznesenia zo zasadnutia OZ Diviacka Nová Ves konaného dňa 24. 11. 2016

Uznesenia OZ – 24.11.2016 (zverejnené 30.11.2016)

Uznesenia zo zasadnutia OZ Diviacka Nová Ves konaného dňa 25. 08. 2016

Uznesenia OZ – 25.08.2016 (zverejnené 07.09.2016)

Uznesenia zo zasadnutia OZ Diviacka Nová Ves konaného dňa 30. 05. 2016

Uznesenia OZ – 30.05.2016 (zverejnené 09.06.2016)

Uznesenia zo zasadnutia OZ Diviacka Nová Ves konaného dňa 01. 03. 2016

Uznesenia OZ – 01.03.2016 (zverejnené 02.03.2016)

Uznesenia zo zasadnutia OZ Diviacka Nová Ves konaného dňa 10. 03. 2015.

Uznesenia OZ – 08. 12. 2015 (zverejnené 08.12.2015)

Uznesenia zo zasadnutia OZ Diviacka Nová Ves konaného dňa 22. 10. 2015.

Uznesenia OZ – 22. 10. 2015 (zverejnené 23.10.2015)

Uznesenia zo zasadnutia OZ Diviacka Nová Ves konaného dňa 23. 07. 2015.

Uznesenia OZ – 23. 07. 2015 (zverejnené 04.08.2015)

Uznesenia zo zasadnutia OZ Diviacka Nová Ves konaného dňa 09. 06. 2015.

Uznesenia OZ – 09. 06. 2015 (zverejnené 11.06.2015)

Uznesenia zo zasadnutia OZ Diviacka Nová Ves konaného dňa 10. 03. 2015.

Uznesenia OZ – 10. 03. 2015 (zverejnené 12.03.2015)

Uznesenie zo zasadnutia OZ Diviacka Nová Ves konaného dňa 11.12.2014.

Uznesenia OZ – 11.12.2014 (zverejnené 12.12.2014)

Uznesenie zo zasadnutia OZ Diviacka Nová Ves konaného dňa 04.12.2014.

Uznesenia OZ – 04.12.2014 (zverejnené 12.12.2014)

Uznesenie zo zasadnutia OZ Diviacka Nová Ves konaného dňa 04. 09. 2014.

Uznesenia OZ – 23. 10. 2014 (zverejnené 31.10.2014)

Uznesenie zo zasadnutia OZ Diviacka Nová Ves konaného dňa 04. 09. 2014.

Uznesenia OZ – 04. 09. 2014 (zverejnené 16.09.2014)

Uznesenie zo zasadnutia OZ Diviacka Nová Ves konaného dňa 05. 06. 2014.

Uznesenia OZ – 05. 06. 2014 (zverejnené 06.06.2014)

Uznesenie zo zasadnutia OZ Diviacka Nová Ves konaného dňa 06. 03. 2014.

Uznesenia OZ – 06.03.2014 (zverejnené 16.03.2014)

Zápisnica zo zasadnutie Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 10. 12. 2013.

Uznesenie OZ – 10. 12. 2013 (zverejnené 09.12.2013)

Uznesenie zo zasadnutia OZ Diviacka Nová Ves konaného dňa 28. 10. 2013.

Uznesenie OZ – 28. 10. 2013 (zverejnené 29.10.2013)

Uznesenie zo zasadnutia OZ Diviacka Nová Ves konaného dňa 16. 09. 2013.

Uznesenie OZ – 16. 09. 2013 (zverejnené 17.09.2013)

Uznesenie zo zasadnutia OZ Diviacka Nová Ves konaného dňa 17. 06. 2013.

Uznesenie OZ – 17. 06. 2013 (zverejnené 24.06.2013)

Uznesenie zo zasadnutia OZ Diviacka Nová Ves konaného dňa 18. 03. 2013.

Zápisnica OZ 18. 03. 2013 (zverejnené 26.03.2013)

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 18. 12. 2012.
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 20. 11. 2012.
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 20. 08. 2012.
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 24. 05. 2012.
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 28. 02. 2012.
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 13. 12. 2011.
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zatupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 18. 10. 2011.
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 15. 08. 2011
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 28. 06. 2011
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 18. 04.2011
Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 21. 01. 2011
Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 27. 12. 2010
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 13.12.2010
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves, konaného dňa 27.08.2010
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves, konaného dňa 09.07.2010.
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves, konaného dňa 25.06.2010.
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves, konaného dňa 16.04.2010.
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves, konaného dňa 19.02.2010.