Projekt ,,Zníženie energetickej náročnosti objektu Obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves “

Stručný popis a cieľ projektu: Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti spoločného objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves. Súčasný stav objektu nevyhovuje z hľadiska požiadaviek na hygienu prostredia a tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a budov. Obvodový aj strešný plášť nevyhovujú súčasným požiadavkám a je potrebné riešiť zateplenie s cieľom odstránenia porúch a hygienických nedostatkov.

Čítaj ďalej