Diviacka Nová Ves
KULTÚRNE PODUJATIA
Tradičné oslavy obce – Novianske dni
Fašiangy – 18. 2. 2023
Fašiangovanie po našej obci sa uskutočnilo za sprievodu mládeže z našej obce. Z dôvodu daždivého počasia sa fašiangovalo len v niekoľkých uliciach. Napriek tomu sme si v sále KD pozreli pekný fašiangový program DFS Barka z našej obce. Po nich nasledoval detský karneval, kde boli vyhodnotené najkrajšie masky. Všetky masky dostali sladkú odmenu. Deti sa dosýta vyšantili. Fašiangový deň pokračoval tanečnou zábavou a pochovávaním  basy pod taktovkou FSk Novejsanka. Pre všetkých zúčastnených bolo zabezpečené fašiangové občerstvenie.

Dúfame, že budúcim fašiangom bude priať počasie a v obci bude veselo.

Fotogaléria   ⇓⇓⇓

Fašiangy – 25. – 26. 2. 2022
Fašiangovanie po našej obci sa uskutočnilo v dňoch 25. – 26. 2. 2022 za sprievodu FSk Novejsanka, o.z. KREATIV ŠTÚDIO a mládeži z našej obce.

Fotogaléria   ⇓⇓⇓

« z 6 »
« z 6 »
Fragile – 27. 4. 2022
Do našej obce opäť zavítala slovenská vokálna skupina FRAGILE zložená z populárnych osobností, známych z rôznych televíznych seriálov, divadelných, muzikálových produkcií či TV šou. Bez použitia hudobných nástrojov, teda a cappella, skupina FRAGILE interpretuje známe rock, pop a jazzové hity od svetových umelcov. Veríme, že zúčastneným sa koncert páčil a odniesli si z neho len pekné dojmy.

Fotogaléria  ⇓⇓⇓

Stavanie mája – 30. 4. 2022
Stavanie mája sa v obci Diviacka Nová Ves uskutočnilo dňa 30.4. 2022 pred obecným úradom. Deti s materskej školy ho prišli pekne vyzdobiť mašličkami a za spevu členov FSk Novejsanka, o.z. Kreativ štúdia ho postavili členovia DHZ – naši hasiči.

Fotogaléria  ⇓⇓⇓

Turistický výstup na Rokoš – 1. 5. 2022
Tradičný spoločný turistický výstup na vrch Rokoš (1010 m n. m) bol aj tento rok úspešný. Počasie prialo a na vrchole sa stretlo veľa občanov z našej obce a ich priateľov. V ,,Dolinke” nad kostolom nám kultúrna komisia pripravila za odmenu výborný kotlíkový guláš, čapovanú kofolu a pivo. Nálada bola výborná a už tešíme sa na ďalší ročník.

Fotogaléria  ⇓⇓⇓

Novianske dni – 18. ročník (30. – 31. 7. 2022)
V dňoch 30. – 31. 7. 2022 sa v obci Diviacka Nová Ves konali tradičné oslavy obce Novianske dni, tento rok už 18. ročník. Počasie bolo daždivé, preto sa celý  program konal v sále kultúrneho domu.

Fotogaléria  ⇓⇓⇓

Mikuláš – 4. 12. 2022
V nedeľu 4. decembra sa uskutočnilo pre deti z našej obce podujatie ,,Mikuláš” v sále kultúrneho domu. Pani učiteľky zo základnej školy pripravili so žiakmi pre Mikuláša, anjelov a čertov pekný kultúrny program.

Fotogaléria  ⇓⇓⇓

Stavanie mája
Stavanie mája sa v obci Diviacka Nová Ves uskutočnilo dňa 30.4. 2021 pred obecným úradom. Deti s materskej školy ho prišli pekne vyzdobiť mašličkami a za spevu členov OZ Kreativ štúdio ho postavili členovia DHZ – naši hasiči.

Fotogaléria   ⇓⇓⇓

Novianske dni
Novianske dni sa v obci Diviacka Nová Ves uskutočnili posledný júlový víkend.

Fotogaléria   ⇓⇓⇓

« z 2 »
« z 2 »
Uvítanie detí do života
Uvítanie detí do života sa uskutočnilo 19. januára 2020

Fotogaléria   ⇓⇓⇓

Fašiangy
Fašiangy sa v obci Diviacka Nová Ves uskutočnili dňa 21. – 22. 2. 2020 spolu s ,,Pochovávaním basy”.

Fotogaléria   ⇓⇓⇓

Príde sv. Mikuláš
Sv. Mikuláš spolu s čertom a anjelmi rozdávali deťom v obci Diviacka Nová Ves balíčky so sladkosťami dňa 5.12.2020.

Fotogaléria   ⇓⇓⇓

Vianočný koncert skupiny FRAGILE – 11. 12. 2019
Dňa 11. 12. 2019 sa uskutočnil v sále kultúrneho domu vianočný koncert skupiny FRAGILE. Pre veľký záujem širokej verejnosti sa uskutočnili 2 koncerty.

Veríme, že peknými piesňami v ich podaní verejnosť z koncertov odchádzala už vianočne naladená.

Celej kultúrnej komisii patrí veľké poďakovanie za zorganizovanie koncertov.

Fotogaléria   ⇓⇓⇓

« z 3 »
« z 3 »
Foto: M. Dadíková
Stretnutie detí so ,,Svätým Mikulášom” – 5. 12. 2019
Vo štvrtok 5. decembra 2019 sa v kultúrnom dome stretli všetky deti z našej obce so ,,Svätým Mikulášom”.

Čert, anjel a sv. Mikuláš spoločne rozsvietili vianočný stromček. Deti z MŠ a ZŠ si pripravili pekný kultúrny program, za čo im sv. Mikuláš odovzdal balíček so sladkosťami a ovocím. Pre ostatných zúčastnených bol pripravený chutný vianočný punč a rôzne vianočné dekorácie.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave aj priebehu tejto milej akcie.

Fotogaléria   ⇓⇓⇓

Foto: M. Dadíková
Úcta k starším – 25. 10. 2019
V piatok 25.októbra 2019 prišli na pozvanie starostu obce Diviacka Nová Ves a obecného zastupiteľstva naši spoluobčania nad 70 rokov, na Strieborný podvečer pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Komisia kultúry sa im snažila v sále kultúrneho domu vytvoriť príjemné prostredie, aby sa cítili tak trochu výnimočne. Pán starosta so svojou zástupkyňou sa prihovorili prítomným milými slovami a po prípitku a kultúrnom programe nasledovala slávnostná večera.

K príjemnej atmosfére svojim vtipným pásmom “O kováčovi” prispeli folklórna skupina Novejsanka a dievčatá z KREATIV ŠTÚDIA, ktoré zaspievali niekoľko piesní. S akordeónovým spievodom Jozefa Hagaru zneli v sále známe ľudové piesne, ktoré si spolu s FS Novejsanka zanôtili aj naši seniori. Bolo veselo!

Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave aj priebehu tejto milej akcie, aj tým, ktorí prijali naše pozvanie.

Fotogaléria   ⇓⇓⇓

Foto: M. Dadíková
16. ročník ,,Novianske dni 2019″ 23. – 25. 08. 2019

Fotogaléria   ⇓⇓⇓

FOTO: G. Macková & Foto: M. Dadíková
Uvítanie detí do života – 10. 03. 2019

Fotogaléria   ⇓⇓⇓

FOTO: R. Žember
Deň matiek – 12. 05. 2019
Fašiangy – 1. a 2. marca 2019