DIVIACKA NOVÁ VES POČASIE
1336 ha ROZLOHA
1271 ROK ZALOŽENIA
1777 OBYVATEĽOV k 30.4.2023
OZNAMY OBCE
fotografia_1
fotografia_2
História našej obce
Počiatky historického diania
Počiatky osídlenia celej oblasti povodia riečky Nitrice, do ktorej prináleží aj Diviacka Nová Ves, spadajú do obdobia mladej doby bronzovej (1200 – 700 rokov pre Kr.). Z tohto obdobia pochádzajú pohrebiskové nálezy lužickej kultúry, ktoré dokladajú súvislejšie osídlenie celej oblasti. Sídla sa v tomto prostredí udržali až do čias Veľkej Moravy a miestne názvy a chotárne pomenovania, pochádzajúce z obdobia ranného feudalizmu, sú svedectvom súvislého osídlenia už v 12. storoč.
KULTÚRNY DOM OBCE
Naša obec ponúka na prenájom priestory kultúrneho domu – sálu KD s kuchyňou a vestibulom na prízemí a zasadačku s vestibulom a balkónom na poschodí za účelom rodinných posedení, svadieb, stužkových slávností, koncertov, divadelných a kultúrnych predstavení.

Optimálna kapacita sály KD je 100 – 120 osôb. Na tieto akcie je možné prenajať aj stoly, stoličky, obrusy a inventár kuchyne. Pre 100 osôb sú k dispozícií aj okrúhle stoly – 10 ks.

Nájomné za prenájom nebytových priestorov sa stanovuje v zmysle platného cenníka určeného Sadzobníkom úhrad za používanie majetku obce. Nájomné za prenájom nebytových priestorov zahŕňa prenájom a prevádzkové náklady.

Vybavuje:  Gabriela Macková

Kontakt:  046/5464 237,  0903 453 609

* - povinné pole

jún 2023

Po Ut St Št Pi So Ne
1
 • Kreativ štúdio - skúška
2
 • Cvičenie - Hiit tréning
 • Hiit tréning - TABATA
3
4
5
 • DFS Barka - skúška
6
 • Hiit tréning - kruhový
7
8
 • Kreativ štúdio - skúška
9
 • Cvičenie - Hiit tréning
 • Hiit tréning - TABATA
10
11
12
 • DFS Barka - skúška
13
 • Hiit tréning - kruhový
14
15
 • Kreativ štúdio - skúška
16
 • Cvičenie - Hiit tréning
 • Hiit tréning - TABATA
17
18
19
 • DFS Barka - skúška
20
 • Hiit tréning - kruhový
21
22
 • Kreativ štúdio - skúška
23
 • Cvičenie - Hiit tréning
 • Hiit tréning - TABATA
24
25
26
 • DFS Barka - skúška
27
 • Hiit tréning - kruhový
28
29
 • Kreativ štúdio - skúška
30
 • Cvičenie - Hiit tréning
 • Hiit tréning - TABATA
GALÉRIA OBCE