Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa budú konať v rovnaký deň, a to v sobotu 29. októbra 2022.

Vyhlásenie volieb NR SROSO 2022

Podmienky práva voliť a byť volený – Voľby do orgánov samosprávy obcí

Podmienky prava volit a byt volený – Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o spôsobe hlasovania

Určenie počtu poslancov obecného zastupiteľstva a utvorenie volebného obvodu


Za zapisovateľku miestnej volebnej komisie vo volebnom obvode č.1 v obci Diviacka Nová Ves bola menovaná:

Meno a priezvisko:   Gabriela Macková

Sídlo:  Obecný úrad č. 1, Diviacka Nová Ves

Tel. kontakt:  046/5464237

E-mail: podatelna@diviackanovaves.sk


Zverejnenie e-mailovej adresy:  podatelna@diviackanovaves.sk  na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie.


Starosta obce určil 1 volebný okrsok a 1 volebnú miestnosť v sále kultúrneho domu v Diviackej Novej Vsi.