O Z N A M

             Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina Vám oznamuje, že dňa 10.08.2022 v čase od 08:00 h. do 13:30 h. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti .

Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta v našej obci uvedené v nižšie uvedenom zozname.

 

Oznámenie a zoznam odberných miest, kde bode prerušená el. energia sú  zverejnené aj na úradnej tabuli obce pri hlavnej ceste a zaslané aplikáciou HLÁSNIK na Váš e-mail.

Žiadame občanov, aby si tento zoznam prečítali za účelom zabránenia a predchádzania vzniku škôd z dôvodu prerušenia elektriny.

Za porozumenie ďakujeme.

 

Zoznam odberných miest – prerušená el. energia