Zbierka „Deň narcisov“  28. 4. 2022.

Tento rok Liga proti rakovine realizovala opäť aj v uliciach našich miest a obcí zbierku „Deň narcisov“.

ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou v spolupráci s členkami  ZO SZZP Diviacka Nová Ves  sa opäť stala spoluorganizátorom tejto jedinečnej zbierky. Žlté narcisy boli ponúkané nielen žiakom a zamestnancom školy, ale aj občanom obcí Diviaky nad Nitricou, Banky a Diviacka Nová Ves. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí túto akciu podporili a vyjadrili spolupatričnosť s onkologickými pacientmi a ich rodinami.

Na účet Ligy proti rakovine poputuje suma 1133,96 eur. ĎAKUJEME.