OZNAM

Riaditeľstvo ZŠ  s MŠ oznamuje rodičom, že zápis do MŠ na školský rok 2022/2023 bude prebiehať v mesiaci máj od  2.5. – 31. 5. 2022.

Žiadosť o prijatie dieťaťa  na predprimárne vzdelávanie môže zákonný zástupca poslať emailom alebo doniesť osobne do MŠ.

Čas na odovzdávanie žiadostí, tlačivo, mailová adresa je zverejnená na stránkach MŠ.

Prosíme zákonných zástupcov detí dodržiavať čas odovzdávanie žiadostí.

Za pochopenie ďakujeme.