Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny dňa 25. novembra 2021 od 7,00, h. – 17,30 h. pre odberné miesta uvedené v prílohe:

Prerušenie elektriny bude na týchto odberných miestach

Žiadame občanov, aby si zoznam odberných miest prečítali za účelom zabránenia a predchádzania vzniku škôd z dôvodu prerušenia elektriny.

Za porozumenie ďakujeme.