Z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny dňa 7. októbra 2021 od 7,30, h. – 12,30 h. pre odberné miesta uvedené v prílohe:

Prerušenie elektriny bude na týchto odberných miestach