Obec Diviacka Nová Ves spúšťa od 20. mája 2021 prevádzku cykloprístreškov

V posledných rokoch vzniká potreba podpory a rozvoja cyklistickej dopravy na Slovensku s cieľom vytvoriť efektívnejšiu alternatívu k individuálnej motorovej doprave. Súčasťou tejto problematiky je aj budovanie doplnkovej cyklistickej infraštruktúry – mobiliáru pre cyklistov.

Cykloprístrešy, ktoré obec vybudovala v roku 2020 a ktoré z veľkej časti financovala z dotácie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sú vybudované nasledovne:

– 1 ks pri obecnom úrade

– 1 ks pri základnej škole.

Prístrešok pre bicykle pri obecnom úrade obsahuje 24 vnútorných miest na bicykle a dva vonkajšie stojany. Prístrešok pre bicykle pri základnej škole obsahuje taktiež 24 vnútorných miest na bicykle a dva vonkajšie stojany.

Zmyslom chránených prístreškov je okrem zvýšenia počtu parkovacích miest či poskytnutia ochrany pred poveternostnými podmienkami predovšetkým zvýšenie bezpečnosti. To znamená minimalizovanie možnosti krádeží či poškodzovania bicyklov. Cykloprístrešky sú vybavené solárnymi panelmi s osvetlením, kamerovým systémom a  elektronickým uzamykaním. Vďaka tomu si v nich môžete bezstarostne odložiť svoj bicykel. Jednoduchý vstup pomocou čipov je veľkou výhodou. V prípade, že občan nie je držiteľom čipu, cykloprístrešok môže využívať pomocou mobilnej aplikácie. Návod na použitie mobilnej aplikácie je  zverejnený priamo na cykloprístreškoch.

Prvú možnosťzískanie čipu za jednorázový poplatok vo výške 10,- €, môže používateľ vybaviť na obecnom úrade v Diviackej Novej Vsi. Na obecnom úrade sa užívateľ zaregistruje, vypíše si Žiadosť o vstup do cykloprístrešku a za poplatok 10,- € získa čip bez potreby opätovného prihlasovania sa alebo platby. Oprávnenými užívateľmi môžu byť obyvatelia obce s trvalým/prechodným pobytom v obci, prípadne obyvatelia iných obcí a miest pracujúci v obci Diviacka Nová Ves, ktorí v deň registrácie dosiahnu vek minimálne 18 rokov. Oprávnený užívateľ môže čip poskytnúť aj osobe mladšej ako 18 rokov (napr. svojmu dieťaťu), no zodpovednosť za jeho používanie stále nesie oprávnený užívateľ. V prípade, že užívateľ čip stratí alebo znefunkční a bude chcieť od obce nový čip, tento mu bude vydaný znovu za poplatok 10,- €. Užívateľ je za používanie čipu zodpovedný, preto by mal akúkoľvek stratu okamžite nahlásiť na obecnom úrade, ktorý čip znefunkční. Ak čip majiteľ znovu nájde, obecný úrad mu môže obnoviť jeho funkčnosť.

Druhá možnosťspoplatnené používanie pomocou mobilnej aplikácie. Postup nájdete popísaný priamo na jednotlivých prístreškoch.

Postup, ako požiadať o čip, je súčasťou prevádzkového poriadku. Čipy na vstup do cykloprístrešku občanom obce Diviacka Nová Ves vydávame na základe žiadosti, ktorú podá osobne. Súčasťou žiadosti je aj súhlas so spracovaním osobných údajov

V prípade, že občan nie je držiteľom čipu, cykloprístrešok môže využívať pomocou mobilnej aplikácie.

Návod na použitie aplikácie

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK – užívanie cykloprístreškov

Žiadosť o vstup do cykloprístrešku