Testovanie občanov na COVID-19 sa uskutoční  dňa   17. apríla 2021 ( sobota )              

v čase od  8,00 h.  –  19,45 h.  v sále kultúrneho domu.

Testuje sa:
  • od 8,00 – 11,45 h.,
  • od 13,00 – 16,45 h.,                                                                                        
  • od 17,30 – 19,45 h.
  • prestávka od 12,00 h. – 13,00 h.
  • prestávka od 16,45 h. – 17,30 h.
Informácie o postupe liečby na COVID-19