O Z N A M

Obecný úrad oznamuje občanom, že vzhľadom k súčasnej epidemiologickej situácii a na základe uznesenia vlády SR č. 808 zo dňa 31. decembra 2020 bude obecný úrad pracovať až do

odvolania v obmedzenom režime. Vybavovať sa budú iba  nevyhnutné záležitosti  (pohreb, krízové situácie).

 

V prípade nevyhnutných záležitostí kontaktujte:

– starosta obce:  0918 453 608,

– podateľňa: 046/5464 237,

– správa daní: 046/5464 120,

alebo e-mailom: podatelna@diviackanovaves.sk.

 

Za porozumenie ďakujeme.