Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza oznamuje o povinnosti nahlásiť domácu zabíjačku ošípaných najneskôr 1 pracovný deň pred jej uskutočnením na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Prievidza, Mariánska 574/6, 971 01 Prievidza,

tel.: 046 / 54 222 47