Stredoslovenská distribučná, a.s.  oznamuje, že v termíne 12.11.2020 od 7,30 h. – 15,30 h. bude v časti obce Vrbany prerušená elektrická energia.

Odberné miesta a čísla domov sú uvedené v prílohe: Vyrozumenie (zverejnené 6.10.2020)