Diviacka Nová Ves

ZO Slovenského zväzu zdravotne postihnutých


Predsedníčka oraganizácie


Štefánia Dadíková

 

Pozrite si fotogalériu z kultúrnej akcie - Cvičenie spartakiády.

 

 

Správa o činnosti za rok 2016

Správa o činnosti za rok 2015

Správa o činnosti za rok 2014

Správa o činnosti za rok 2011

 
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara