Diviacka Nová Ves

Obvodná organizácia Slovenského rybárskeho zväzu


Predseda organizácie


Ján Mišovic

 

Tajomník:  Miroslav Uhlár

 

Počet členov organizácie:  435

 

Členovia organizácie celkovo odrobili cca 2200 brigádnických hodín.

V obci Diviacka Nová Ves odrobili cca 700 hodín.

 

 

Správa o činnosti za rok 2016

Správa o činnosti za rok 2015

Správa o činnosti za rok 2014

Správa o činnosti za rok 2011
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara