Diviacka Nová Ves

ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov


Správa o činnosti za rok 2011.


 

Správa o činnosti za rok 2011.

 Predsedovia organizácie


 

od 01.10.2012 pani Paula Šlabiarová

do 30.09.2012 pani Vlasta Pernišová

________________________________________________________________________

 

Od 08.03.2018 bol zvolený za predsedu organizácie pán Igor Sojka.

Za hospodára bol zvolený pán Ján Rybianský.

 

Zápisnica 1/2018 zo dňa 8.3.2018

 

 
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara