Diviacka Nová Ves

ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov


Správa o činnosti za rok 2011.


Správa o činnosti za rok 2011.Predsedníčka organizácie.


od 01.10.2012 p.Paula Šlabiarová

do 30.09.2012 p. Vlasta Pernišová
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

Pocasie Počasie dnes

In-počasie

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara