Diviacka Nová Ves

Komunitný plán sociálnych služieb


 

Komunitný plán sociálnych služieb obce Diviacka Nová Ves 2018 - 2022


Schválené Uznesením Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves č. 41/2018 dňa 23.07.2018
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara