Diviacka Nová Ves

ZO Slovenského zväzu chovateľov


Správa o činnosti ZO SZCH Diviacka Nová Ves za rok 2011.


Správa o činnosti za rok 2011.


Oznam:

Organizácia je momentálne nečinná.predseda organizácie


Jozef Vajda st.rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara