Diviacka Nová Ves

Zápisnice OZ

Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 Rok 2014 Rok 2013 Rok 2012 Rok 2011 Rok 2010 Predošlé

Zápisnice zo zasadnutia OZ Diviacka Nová Ves v roku 2018

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 20. 02. 2018:

Zápisnica z OZ 20.2.2018 (zverejnená 01.03.2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 26. 04. 2018:

Zápisnica z OZ 26.4.2018 (zverejnená 07.05.2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 23. 07. 2018:

Zápisnica z OZ 23.7.2018 (zverejnená 03.08.2018)

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupitežstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 25. 10. 2018:

Zápisnica z OZ 25.10.2018 (zverejnená 08.11.2018)

 

_________________________________________________________________________________________________________________________

 

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupitežstva Diviacka Nová Ves konaného dňa 02. 12. 2018:

Zápisnica z OZ 02.12.2018 (zverejnená 07.12.2018)

 

 
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara