Diviacka Nov Ves

Základná škola s Materskou školou


Základná škola s materskou školou


Obecná rozpočtová organizácia je právnická osoba, ktorá je napojená na obecný rozpočet.

Obec má zriadenú rozpočtovú organizáciu s právnou subjektivitou podľa zriaďovacej listiny zo dňa 30.09.2003 s názvom Základná škola s materskou školou v Diviackej Novej Vsi. Sídlo uvedenej organizácie je: Základná škola , 972 24 Diviacka Nová Ves, č. 260. Riaditeľ rozpočtovej organizácie je štatutárny orgán, ktorý je priamo podriadený starostovi a jemu za plnenie pridelených úloh zodpovedá. Obecná rozpočtová organizácia má vypracovaný vlastný organizačný poriadok.

Web stránka nová : http://www.zsdnv.edupage.org

________________________________________________________________________________________________________


 

Stretnutie so spisovateľom detskej literatúry Júliusom Balcom.


foto


Viac ako štyri desaťročia medzinárodná únia pre detskú knihu organizuje Medzinárodný deň detskej knihy. Je to 2. apríl, deň narodenia Hansa Christiana Andersena. Slovenská sekcia IBBY, Medzinárodný dom umeniapre deti a mládež – Bibiana – a slovenské knižnice organizujú toto podujatie každoročne stále v inej časti Slovenska. Pekné akcie propagujú knihy a čítanie, no nielen to – deti sa osobne stretávajú so spisovateľmi a výtvarníkmi v knižniciach, školách, ba aj v obciach v okolí miesta organizátora. Po slávnostnom prijatí u primátorky Prievidze dňa 09. 04. 2013 sa spisovatelia zúčastnili množstva besied aj v iných mestách a obciach nášho regiónu. Naša obec dostala taktiež vzácnu príležitosť zapojiť sa do tohto projektu. Základná škola s materskou školou Diviacka Nová Ves v spolupráci s Obecným úradom zorganizovala autorskú besedu s prozaikom Júliusom Balcom, minuloročným laureátom ceny Trojruža za celoživotné dielo v oblasti detskej literatúry. Slávnostne vyzdobenú triedu s výstavkou tvorby autora, možnosť odfotiť sa s ním, či stisnúť mu ruku, vystriedalo srdečné prijatie spisovateľa J. Balca na Obecnom úrade starostom obce, Ivanom Kohútom. Okrem krásy krajiny vyjadril pozvaný hosť aj uznanie srdečnej a najmä bezprostrednej mentalite obyvateľov obce, ktorých stihol za krátku chvíľu poznať. Následne bol starosta obce pozvaný na návštevu regiónu, v ktorom autor žije – do okolia Pezinka. Zápis do pamätnej knihy obce navždy uchová tento významný deň v historickej pamäti obce Diviacka Nová Ves.rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara