Diviacka Nov Ves

Územný plán obceTextová časť


Textová časť - Diel ,,A"

Textová časť - Diel ,,B"Spracovateľ Územného plánu obce Diviacka Nová Ves


AGS Ateliér, s. r. o. Prievidza

 

Územný plán Obce Diviacka Nová Ves bol schválený na rokovaní Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves dňa 18. 10. 2011 Uznesením č. 58/2011.


VZN Obce Diviacka Nová Ves č. 7/2011 o Územnom pláne Obce Diviacka Nová Ves bolo schválené na rokovaní Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves dňa 18. 10. 2011 Uznesením č. 59/2011.

VZN č. 7/2011
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara