Diviacka Nová Ves

Úradná tabuža


Doplnok č.4 VZN č. 2/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Diviacka Nová Ves (zverejnené 13.11.2019)

.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2020 (zverejnené 13.11.2019)

.

Návrh rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na roky 2020-2022 + Rekapitulácia (zverejnené 13.11.2019)

.

Africký mor ošípaných - U P O Z O R N E N I E (zverejnené 23.9.2019)

.

Informácia o predchádzaní vzniku odpadu (zverejnené 28.12.2018)

Domáce zabíjačky - informácie (zverejnené 31.10.2018)

Rozmiestnenie kamier v obci Diviacka Nová Ves (zverejnené 27.06.2018)

 
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara