Diviacka Nová Ves

Úradná tabuľa


.
Oznámenie o uložení zásielky na pošte pre Dalibora Janka, Diviacka Nová Ves č.1 do 28.07.2019 (zverejnené 10.7.2019)
.
Oznámenie o uložení zásielky na pošte pre Miroslavu Ungererovú, Diviacka Nová Ves do 15.07.2019 (zverejnené 1.7.2019)
.

.
Záznamy z prerokovania pripomienok a vyhodnotenie podaných pripomienok - Program starosttlivosti o Chránené vtáčie územie Strážovské vrchy na r. 2019 -2048 (zverejnené 14.3.2019)

.

Informácia o predchádzaní vzniku odpadu (zverejnené 28.12.2018)

Upozornenie - okliesnenie stromov a kríkov (Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina) (zverejnené 5.11.2018)

Domáce zabíjačky - informácie (zverejnené 31.10.2018)

Rozmiestnenie kamier v obci Diviacka Nová Ves (zverejnené 27.06.2018)

 
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara