Diviacka Nová Ves

Úradná tabuľa


.
Rozhodnutie o prerušení územného konania - Optický prepoj Diviacka Nová Ves - Nováky (zverejnené 17.12.2019)
.
Zámer previesť  majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Lukáš Minich, Prievidza (zverejnené 16.12.2019)
.
Zámer previesť  majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - Jana Huranová, Div. Nová Ves (zverejnené 16.12.2019)
.

Zámer previesť  majetok obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa - J. Jazudeková, Bernolákovo (zverejnené 16.12.2019)

.

Oznámenie o strategickom dokumente -ÚPO Diviaky n. Nitr., zmeny a doplnky č.4 (zverejnené 3.12.2019)
.
.

Informácia o predchádzaní vzniku odpadu (zverejnené 28.12.2018)

Domáce zabíjačky - informácie (zverejnené 31.10.2018)

Rozmiestnenie kamier v obci Diviacka Nová Ves (zverejnené 27.06.2018)

 
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara