Diviacka Nová Ves

Úradná tabuľa


Rôzne

 

Informácie pre voliča - Voľby prezidenta SR (zverejnené 10.1.2019)

 

Oznámenie - Rozhodnutie zo zisťovacieho konania ,,ÚPO Opatovce nad Nitrou, Zmeny a doplnky č. 2" (zverejnené 09.01.2019)

 

Zámer previesť  majetok obcez dôvodu hodného osobitného zreteľa (zverejnené 03.01.2019)

 

Oznámenie o mieste uloženia zásielky pre Evu Koryťákovú, Div. Nová Ves 1 - do 11.01.2019 (zverejnené 28.12.2018)

 

Informácia o predchádzaní vzniku odpadu (zverejnené 28.12.2018)

 

Upozornenie - okliesnenie stromov a kríkov (Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina) (zverejnené 5.11.2018)

 

Domáce zabíjačky - informácie (zverejnené 31.10.2018)

 

Rozmiestnenie kamier v obci Diviacka Nová Ves (zverejnené 27.06.2018)
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara