Diviacka Nová Ves

Úradná tabuľa


Rôzne

.
Oznámenie e-mailovej adresy:  ocu@diviacka.sk na doručenie oznámenia o delegovaní člena do okrskovej volebnej komisie a doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa uskutočnia 25. mája 2019. (zverejnené 21.3.2019)
.
Oznámenie o uložení zásielky do 7.4.2019 - M. Ungererová, DNV (zverejnené 20.3.2019)
.
Oznámenie o uložení zásielky do 1.4.2019 - M. Ungererová, DNV (zverejnené 15.3.2019)

.

Oznámenie o uložení zásielky do 31.3.2019 - D. Janko, DNV (zverejnené 13.3.2019)

.

Oznámenie - Zhromaždenie Urbárskeho pozemkového spoločenstva Diviaky nad Nitricou (zverejnené 12.3.2019)

.

Obecné zastupiteľstvo v Diviackej Novej Vsi vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra obce Diviacka Nová Ves (zverejnené 12.3.2019)

.

Oznámenie o začatí kolaudačného konania - L. Štrbák, DNV 541 (zverejnené 5.3.2019)
.
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o vykonaní archeologického výskumu - Aglomerácia Diviaky nad Nitricou - Diviacka Nová Ves (zverejnené 5.3.2019)
.
Oznámenie o uložení zásielky do 22.3.2019 - Michal Beseda, DNV 195 (zverejnené 4.2.2019)
.
Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti ,,Rýchlostná cesta R2 Dolné Vestenice - Nováky" (zverejnené 19.2.2019)
.

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania (Aglomerácia Diviaky nad Nitr., Div. Nová Ves - kanalizácia a ČOV)  (zverejnené 12.2.2019)

Informácia o predchádzaní vzniku odpadu (zverejnené 28.12.2018)

Upozornenie - okliesnenie stromov a kríkov (Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina) (zverejnené 5.11.2018)

Domáce zabíjačky - informácie (zverejnené 31.10.2018)

Rozmiestnenie kamier v obci Diviacka Nová Ves (zverejnené 27.06.2018)

 
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara