Diviacka Nová Ves

Úradná tabuľa


Voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

 

Rozhodnutie predsedu NR SR o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí (zverejnené 12.7.2018)

Informácie pre voliča o podmienkach práva voliť a práva byť volený (zverejnené 12.7.2018)

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície (zverejnené 17.7.2018)

Informácie pre nezávislých kandidátov (zverejnené 17.7.2018)

Informácia o určení volebného obvodu, počtu poslancov obecného zastupiteľstva a počtu obyvateľov (zverejnené 10.8.2018)

Oznámenie o doručení kandidátnych listín politickou stranou a nezávislého kandidáta a doručenie oznámenia o delgovaní člena do miestnej volebnej komisie. (zverejnené 28.8.2018)

 

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby starostu obce Diviacka Nová Ves (zverejnené 20.9.2018)


ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do Obecného zastupiteľstva Diviacka Nová Ves (zverejnené 20.9.2018)Rôzne

 

O Z N A M

Obecný úrad oznamuje občanom, že z dôvodu odstavenia elektrickej energie, bude obecný úrad v piatok

21. septembra 2018 pre verejnosť  z a t v o r e n ý.

 

Za porozumenie ďakujeme.

 

 

Verejná vyhláškao oznámení miesta uloženia písomnosti - Eva Koryťáková, Div. Nová Ves 0 (zverejnené 11.09.2018)

Oznámenie o uložení zásielky na pošte - Juraj Koryťák, Div. Nová Ves 0 (zverejnené 10.09.2018)

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe (zverejnené 27.8.2018)

Rozmiestnenie kamier v obci Diviacka Nová Ves (zverejnené 27.06.2018)
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

Pocasie Počasie dnes

In-počasie

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara