Diviacka Nová Ves

Úradná tabuža


Regionálny územný systém ekologickej stability okresu Prievidza – oznámenie o začatí schvažovacieho procesu

Verejná vyhláška (zverejnená 29.5.2020)Telefónna linka pre seniorov


Pre zabezpečenie objednania potravín pre seniorov uvádzame telefónnu linku: 046/5464237


Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu ,,Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Trenčianskeho kraja na roky 2021 - 2027“

Verejná vyhláška (zverejnené 02.07.2020)Odporúčania pre seniorov


Odporúčania pre seniorov v súvislosti s víruspm COVID - 19 (podvodníci):rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara