Diviacka Nov Ves

Tlačivá
Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce


Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce

Čestné vyhlásenie

( VZN č. 4/2013 o podmienkach poskytovania finančnej dotácie z rozpočtu obce )Žiadosť o súhlas na úpravu hroboveho miesta a na vybudovanie stavby na pohrebisku.


Žiadosť o súhas na úpravu hrobového miesta.

Žiadosť o vybudovanie stavby na pohrebisku.


rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara