Diviacka Nová Ves

Štatút obce


Štatút Obce Diviacka Nová Ves


Štatút Obce Diviacka Nová Ves bol schválený obecným zastupiteľstvom Unesením č.52/2012 dňa 20. 11. 2012  s účinnosťou od 01.01.2013.

Štatút Obce Diviacka Nová Ves.
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara