Diviacka Nová Ves

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Diviacka Nová Ves


Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v rokoch 2005 - 2015Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce - programovacie obdobie rokov 2005 - 2015


Schválené Uznesením Obecného zastupitežstva Diviacka Nová Ves č. 59/2005 dňa 24.06.2005

 

Správa o plnení za rok 2015 - Program rozvoja obce

 
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce v programovacom období 2016 - 2020 s výhžadom do roku 2023Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce  v programovacom období  2016 - 2020 s výhžadom do roku 2023


Schválené Uznesením Obecného zastupitežstva Diviacka Nová Ves č. 9/2016 dňa 01.03.2016
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara