Diviacka Nová Ves

Rozpočet obce


Rozpočet obce Diviacka Nová Ves na roky 2019 - 2021Rozpočet obce na roky 2019-2021 (zverejnené 19.11.2019)

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu (zverejnené 19.11.2018)Záverečný účet obce Diviacka Nová Ves za rok 2017


 

Záverečný účet obce za rok 2017 (zverejnené 4.5.2018)

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu (zverejnené 4.5.2018)Rozpočet obce Diviacka Nová Ves na roky 2018 - 2020Rozpočet obce na roky 2018-2020 (zverejnené 15.12.2017)

Rekapitulácia rozpočtu (zverejnené 15.12.2017)

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu (zverejnené 15.12.2017)Záverečný účet obce Diviacka Nová Ves za rok 2016


 

Záverečný účet obce za rok 2016 (zverejnené 30.06.2017)

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu (zverejnené 30.06.2017)Rozpočet obce Diviacka Nová Ves na rok 2017 a roky 2018 - 2019Rozpočet obce na rok 2017 a roky 2018-2019 (zverejnené 01.12.2016)

Rekapitulácia rozpočtu (zverejnené 01.12.2016)

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu (zverejnené 01.12.2016)Záverečný účet obce Diviacka Nová Ves za rok 2015


Záverečný účet obce za rok 2015 (zverejnené 02.06.2016)

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu (zverejnené 02.06.2016)Rozpočet obce Diviacka Nová Ves na rok 2016 a roky 2017 - 2018


Rozpočet obce na rok 2016 a roky 2017-2018 (zverejnené 11.12.2015)

Rekapitulácia rozpočtu (zverejnené 11.12.2015)

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu (zverejnené 11.12.2015)

 Záverečný účet obce Diviacka Nová Ves za rok 2014


Záverečný účet obce za rok 2014 (zverejnené 11.6.2015)

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu (zverejnené 11.6.2015)Rozpočet obce na rok 2015 a roky 2016 a 2017


Rozpočet obce na rok 2015 a roky 2016 a 2017 bol schválený na zasadnutí obecného zastupitežstva dňa 11.12.2014 Uznesením č. 46/2014

Rekapitulácia

Rozpočet obce na rok 2015 a roky 2016 a 2017

Rozpočet obce na rok 2015 - 2017 (podrobný)

Rozpočet ZŠ s MŠ na rok 2015 - 2017 (podrobný)

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtuZáverečný účet obce Diviacka Nová Ves za rok 2013


Záverečný účet obce za rok 2013 (zverejnené 6.6.2014)

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu (zverejnené 6.6.2014)Rozpočet obce Diviacka Nová Ves na rok 2014 a roky 2015 - 2016


Obecné zastupitežstvo Diviacka Nová Ves na zasadnutí dňa 10.12.202 Uznesením č. 39/2012 schválilo Rozpočet obce na rok 2014 a 2015 - 2016.

Rozpočet obce. (zverejnené 19.12.2013)

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k rozpočtu obce na rok 2014 a roky 2015-2016.Záverečný účet obce Diviacka Nová Ves za rok 2012


Záverečný účet za rok 2012 (zverejnené 26.06.2013)Programový rozpočet obce Diviacka Nová Ves - rok 2013


Programový rozpočet obce Diviacka Nová Ves na rok 2013 bol schválený na zasadnutí Obecného zastupitežstva Diviacka Nová Ves dňa 18. 03. 2013, Uznesením č.  4/2013.

- zverejnené 20. 03. 2013

Príjmy 2013

Výdavky 2013Rozpočet obce Diviacka Nová Ves na rok 2013 a 2014 - 2015


Obecné zastupitežstvo Diviacka Nová Ves na zasadnutí dňa 18.12.202 Uznesením č. 57/2012 schválilo Rozpočet obce na rok 2013 a 2014 - 2015.

Rozpočet (zverejnené 21.12.2012)Záverečný účet Obce Diviacka Nová Ves za rok 2011


Záverečný účet 2011.

Stanovisko hlav. kontrolóra obce k záverečnému účtu 2011.Rozpočet obce Diviacka Nová Ves na roky 2012, 2013 a 2014


Rozpočet obce Diviacka Nová Ves schválený Uznesením OZ č. 3/2012 zo dňa 28. 02. 2012.

Rozpočet obce Diviacka Nová Ves na roky 2012 - 2014.

 

Rozpočet obceZáverečný účet Obce Diviacka Nová Ves na rok 2010
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu


Stanovisko hlavného kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce Diviacka Nová Ves na rok 2011 a roky 2012-2013Rozpočet Obce


Rozpočet Obce Diviacka Nová Ves r. 2011 - r. 2013Záverečný účet Obce Diviacka Nová Ves za rok 2009
Návrh rozpočtu Obce Diviacka Nová Ves r. 2010 - r. 2012
Záverečný účet Obce Diviacka Nová Ves za rok 2008
Rozpočet obce


Rozpočet obce na roky 2009-2011.rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara