Diviacka Nov Ves

Oznámenie o miere vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 a výške sadzby poplatku za uloženie odpadov na skládku odpadov pre rok 2019

 

Oznámenie o miere vytriedenia komunálnych odpado vza rok 2018 a výške sadzby poplatku za uloženie odpadov na skládku odpadov pre rok 2019.Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2017

 

Tabuľka - prehľad vývozu komunálneho a separovaného odpadu

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním - spolu za rok 2017: 758,49 t

- príjem od obyvateľov - poplatky za komunálny odpad: 32 688,27

- celkové výdavky na odpadové hospodárstvo: 31 022,71Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2016

 

Tabuľka - prehľad vývozu komunálneho a separovaného odpadu

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním - spolu za rok 2016: 490,01 t

- príjem od obyvateľov - poplatky za komunálny odpad: 26 648,85 €

- celkové vádavky na odpadové hospodárstvo: 27 473,57Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2015


Tabuľka - prehľad vývozu komunálneho a separovaného odpadu

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním - spolu za rok 2015: 433,28 t

- príjem od obyvateľov - poplatky za komunálny odpad: 25.974,- €

- celkové vádavky na odpadové hospodárstvo: 28.273,92  €Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2014.

 

Tabuľka - prehľad vývozu komunálneho o separovaného odpadu

Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním - spolu za rok 2014: 630,75 t

- príjem od obyvateľov - poplatky za komunál. odpad: 29.749,17

- celkové vádavky na odpadové hospodárstvo: 26.498,42 €Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2013 .

 

Tabuľka vývozu komunálneho a separovaného odpadu.

Hlásenie o vzniku odpadu za rok 2013 - spolu: 421,86 t

- príjem od obyvateľov-poplatky za kom.odpad : 28.342,63 €

- celkové výdavky na odpadové hospodárstvo:   25.239,80 €Hlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním - roky 2009 - 2012.

 

Hlásenie o vzniku odpadu za rok 2012 - spolu: 408,68 t

- príjem od obyvateľov-poplatky za kom.odpad : 26.287,07 €

- celkové výdavky na odpadové hospodárstvo:   26.588,81 €

________________________________________________________________________________

 

Hlásenie o vzniku odpadu za rok 2011 - spolu: 423,26 t

- príjem od obyvateľov-poplatky za kom.odpad : 19.924,48 €

- celkové výdavky na odpadové hospodárstvo:   29.683,13 €

________________________________________________________________________________

 

Hlásenie o vzniku odpadu za rok 2010 - spolu: 632,31 t

- príjem od obyvateľov-poplatky za kom.odpad : 21.071 €

- celkové výdavky na odpadové hospodárstvo:   31.665,72 €

________________________________________________________________________________

 

Hlásenie o vzniku odpadu za rok 2009 - spolu: 618,68 t

- príjem od obyvateľov-poplatky za kom.odpad : 20.212,51 €

- celkové výdavky na odpadové hospodárstvo:   31.771,36 €Prehľad odpadového hospodárstva za roky 2005 - 20082005 2006 2007 2008
Kuka nádoby (t) 234,35 256,77 258,58 298,2
Veľkoobjemové kontajnery (t) 99,18 126,34 136,9 153,7
Spolu odpad (t) 333,53 383,11 395,48 451,9
Akumulátory (t) 0,87 0,68 0 0
Plasty (t) 18,12 19,19 2,05 3,4
Pneumatiky (t) 0,53 1,01 0 0
Železný šrot (t) 0 2,97 0 0
Sklo (t) 6,47 13,4 15,6 20,6
Vyradené elektrické zar. (t) 0 0,64 0 0
Textil (t) 7,35 1,16 0 0
Elektr. zariadenia (t) 1 3,42 0 0
Spolu odpad (t) 34,34 42,47 17,65 24,00
Doprava odpadu a jeho uloženie na skládke (Sk) 664000 730000 592000 652000
Náklady spolu (Sk) 680000 780000 650000 727000
Tržby (od podnikov,domácností, RF) (Sk) 597000 698000 704000 640000


rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara