Diviacka Nová Ves

Povinné zverejňovanie objednávok

Objednávky - rok 2016


Čislo Vystavená dňa
Zverejnená dňa Dodávateľ Premet Link
2/1600006 19.07.2016 09.02.2016

Martin Baran - Múzeum na kolesách,Sibírska 6942/5, Prešov

IČO: 47143631

Výstava historických predmetov a zbraní z 2. sv. vojny počas Letných slávností rudnianskej a belianskej doliny dňa 21.8.2016
objednávka
2/1600007 19.07.2016 27.04.2016

Tostabur, Krížna 1, Bratislava

IČO: 30843847

Historická rozprávka ,,Ruže a meč" a ukážky šermu počas Letných slávností rudnianskej a belianskej doliny dňa 21.8.2016 objednavka
email 1682016 16.08.2016 17.08.2016 dolnaci@centrum.cz Vystúpenie ,,Zaspivejte si s náma" - Cimbalová muzika Dolňaci z Uherského Hradišťa, ČR počas Letných slávností rudnianskej a belianskej doliny dňa 21.8.2016 objednavka
2/1600008 05.09.2016 05.09.2016

Rehak Paving, s.r.o., Dopravná 18, Topoľčany

IČO: 314119810

Úprava okolia kaplnky v časti obce Vrbany objednávka
2/1600009 10.11.2016 10.11.2016

Fork, s.r.o., Pribinova 274/4, Martin

IČO: 44311061

Stolové kalendáre na rok 2017 pre občanov objednávka
2/16000010 28.11.2016 28.11.2016

lng. Zsolt Marczibal - CONNECT, Králov Brod č. 56

IČO: 17644429

Daňové tlačivá a kancelárske potreby objednávka
2/16000011 05.12.2016 05.12.2016

Bačík Vladimít, J. Bottu 465/8, Nitr. Rudno

IČO: 40423930

Výroba stojanov na 10 ks stromov a oprava zavesenia brány na cintoríne vo Vrbanoch objednávka
2/16000012 15.12.2016 15.12.2016

PETIT PRESS a.s., Lazaretská 12, Bratislava

IČO: 35790253

Zverejnenie vianočného želania v niovinách objednavka


Objednávky rok 2016


Čislo

Vystavená dňa
Zverejnená dňa Dodávateľ Premet Link
2/1600001 08.02.2016 09.02.2016

Puterová Viera - FLORA, Bučany č. 313

IČO: 35405236

Vystúpenie hudobnej skupiny EMINENT na Novianskych dňoch 2016
objednávka
2/1600002 13.04.2016 27.04.2016

TOVI, s.r.o., Bojná 329

IČO: 36221724

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie k projektu ,,Zníženie energetickej účinnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Diviacka Nová Ves" objednavka
2/1600003 22.04.2016 27.04.2016

Manos consulting, s.r.o., Južná 36, Nitra

IČO: 46041915

Vypracovanie žiadosti o NFP, zabezpečenie verejného obstarávania cez EKS a zabezpečenie obstarávania objednavka
3b1b050 17.05.2016 18.05.2016

FORPLAST SYSTEMS s.r.o., Lorencova 3791, Zlín, ČR

IČO: 29268915

Vitrína - úradná tabuľa obce objednavka
34e1049 17.05.2016 18.05.2016

FORPLAST SYSTEMS s.r.o., Lorencova 3791, Zlín, ČR

IČO: 29268915
Vitrína - úradná tabuľa obce objednavka
2/1600004 16.06.2016 16.06.2016

Solar PK, s.r.o., Div. Nová Ves č. 354

IČO: 45922403

Výkopové práce pre projekt ,, Pripojovací plynovod STL D pre MŠ v Div. Novej Vsi" objednavka
16176875 22.06.2016 22.06.2016 CENTRA Slovakia s r.o., Veterná 1594/25, Rimavská Sobota
IČO: 2023822163

Nabíjačka CTEK MXS 7.0 pre hasičské auto

objednavka
2/1600005 29.06.2016 29.06.2016

Manos Consulting, s.r.o., Južná 36, Nitra

IČO: 46041915

Vypracovanie žiadosti o poskyt. dotácie ,, sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom", vrátane zabezpečenia obstarávania objednavka


Objednávky - rok 2015


Čislo Vystavená dňa
Zverejnená dňa Dodávateľ Premet Link
1/1500001 15.04.2015 15.04.2015

Košovská stavebná spoločnosť,s.r.o.,Víťazstva 971/41,Koš

IČO: 36332526

Odber stavebného odpadu
objednávka
1/1500002 13.05.2015 13.05.2015

Slovak Telekom,a.s.,Bajkalská 28,Bratislava

IČO: 35763469

Vytýčenie telekomunikačných zariadení v teréne dolná zastávka pri ZŠ. objednávka
1/1500003 12.06.2015 12.06.2015

Profil Prievidza,s.r.o.,Štúrova 1020/51,Nitr. Pravno

IČO: 36352136

Provizórna oprava protiplechu na vchodových dverách OcÚ. objednávkaRok 2012:

Objednávka - PetitPress,a.s Prievidza (zverejnené 21.09.2012)

Rok 2013-2014:

Čislo Vystavená dňa
Zverejnená dňa Dodávateľ Premet Link
2013001 02.04.2013 02.04.2013

Gajos, s.r.o., M. Pišúta 4022, L. Mikuláš

IČO: 36376981

Základný kurz kuričov V. triedy - Matúš Vavro. objednávka
2013002 05.08.2013 05.08.2013

Správa ciest TSK, Brnianska 3, Trenčín

IČO: 37915568

Vysprávky miestnych komunikácí obalenou brvou v obci Div. Nová Ves.
fa
1/2014 03.04.2014 03.04.2014

Odpadový hospodár s.r.o.,Hroznová 4664/9,Pezinok

IČO: 46708740

Program odpadového hospodárstva - vypracovanie. objednávka
2/2014 20.05.2014 20.05.2014

Petit Press, a.s.,Div.Týždenníkov o.z.,Sládkovičova 1,Nitra

IČO: 35790253

Plošná inzercia v týždenníku MY Hornonitrianske noviny (článok o obci)
objednávka
2014001 17.07.2014 17.07.2014

SPP - distribúcia, LCÚ, Nové Mesto nad Váhom

IČO: 35910739

Vytýčenie plynárenských zariadení v obci - prechod pre chodcov. objednávka
2014002 21.07.2014 21.07.2014

Slovak Telekom, Bajkalská 28, Bratislava

IČO: 35763469

Vytýčenie telekomunikačných zariadení v v obci - prechod pre chodcov. objednávka
2014003 05.08.2014 05.08.2014

Geodézia, a.s., M. Mišíka 26, Prievidza

IČO: 36859010

Vytýčenie pozemku v k. ú. Div. Nová Ves, p.č. 260/3 a 260/1. objednávkarozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara