Diviacka Nov Ves

Obecné symboly


Symboly Obce Diviacka Nová Ves


Erb Obce Diviacka Nová Ves:

erb obce

Erb Obce Diviacka Nová Ves má túto podobu: V zelenom poli sú v hornej polovici erbu, v strede umiestnené hrable v kombinácii farieb zlatej a striebornej. V strede erbu z jednej strany hrablí je umiestnené čerieslo a z druhej lemeš, ktoré sú striebornej farby. V dolnej časti erbu pod hrablami sa nachádza kosa zlatej a striebornej farby, umiestnená vo vodorovnej polohe. Poľnohospodárske nástroje charakterizujú poľnohospodárske zameranie obyvateľstva.

 

Erb časti obce Vrbany:


Erb časti obce Vrbany má modré pole, v ktorom je znázornený svätý Florián – patrón hasičov striebornej farby, pričom na hlave má hasičskú prilbu s červeným pierkom. Stojí na zlatom podstavci a hasí kostol strieborno-zlatej farby, z ktorého blčia červené plamene. Kostol stojí na zelenom podklade nachádzajúcom sa v spodnej časti erbu.

 

Pečať Obce Diviacka Nová Ves:


Pečať obce je okrúhla uprostred sa nachádza poľnohospodárske náradie vyobrazené v rovnakej podobe, akú má erb Obce Diviacka Nová Ves a kruhopis pečate, ktorý znie: OBEC DIVIACKA NOVÁ VES.

Pečať obce je možné nájsť už na listinách z roku 1782. Na listinách z roku 1854 sa zachoval odtlačok pečatidla, na ktorom sa uprostred nachádza poľnohospodárske náradie v rovnakom vyobrazení, aké má súčasný erb Obce Diviacka Nová Ves.

 

Vlajka Obce Diviacka Nová Ves

pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách

bielej (1/5), zelenej (2/5) a žltej (2/5). Vlajka je ukončená dvomi cípmi, t.j. jedným zostrihom siahajúcim do 1/8 jej listu.

 

Vlajka časti obce Vrbany

pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (1/6), žltej (1/6), bielej (2/6), zelenej (1/6) a modrej (1/6). Vlajka je ukončená tromi cípmi, t.j. dvomi zostrihmi siahajúcimi do 1/3 jej listu.
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara