Diviacka Nová Ves

Obecné noviny


Obecné noviny obce Diviacka Nová Ves

 

ročník

Obecné noviny vydané za rok:

1. Obecné noviny za rok 2012
2. Obecné noviny za rok 2013
3. Obecné noviny za rok 2014
4. Obecné noviny za rok 2015
5. Obecné noviny za rok 2016
6. Obecné noviny za rok 2017

 
rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara