Diviacka Nová Ves

O obci - kronika obce


Kronika Obce Diviacka Nová Ves - rok 2013


Zápis kroniky obce Diviacka Nová Ves za rok 2013 - schválené na zasadnutí OZ dňa 04.12.2014, Uznesenie č. 34/2014.Kronika Obce Diviacka Nová Ves - rok 2012


Zápis kroniky obce Diviacka Nová Ves za rok 2012 - schválené na zasadnutí OZ dňa 06.03.2014, Uznesenie č. 3/2014.Kronika obce Diviacka nová ves - rok 2011.


Zápis kroniky obce Diviacka Nová Ves za rok 2011 - schválené na zasadnutí OZ dňa 18.12.2012, Uznesenie č. 58/2012.Kronika Obce Diviacka Nová Ves - rok 2010


Zápis kroniky obce za rok 2010 - schválené na rokovaní OZ dňa 28. 02. 2012, Uznesenie č. 8/2012.Kronika Obce Diviacka Nová Ves - rok 2009


Zápis kroniky obce za rok 2009 - schválené na rokovaní OZ dňa 13. 12. 2010, Uznesenie č. 42/2010.Kronika Obce Diviacka Nová Ves - rok 2008


Zápis kroniky obce za rok 2008 - schválené na rokovaní OZ dňa 30. 12. 2009, Uznesenie č. 92/2009.Kronika Obce Diviacka Nová Ves - rok 2007


Zápis kroniky obce za rok 2007 - schválené na rokovaní OZ dňa 31. 10. 2008, Uznesenie č. 88/2008.Obec Diviacka Nová VesObec Diviacka Nová Ves administratívno-správne patrí v zmysle územného členenia Slovenska do okresu Prievidza v Trenčianskom kraji. Prievidza je štvrtý najväčší okres Slovenska a najväčší okres Trenčianskeho kraja. Na území okresu sa nachádza 48 obcí a 4 mestá.  Má rozlohu 960 km2. Súčasnú hornonitriansku Obec Diviacka Nová Ves  tvoria kedysi samostatné lokality: Diviacka Nová Ves a Vrbany. K zlúčeniu týchto dvoch územno-administratívnych celkov došlo v roku 1960. V minulosti bola súčasťou Diviackej Novej Vsi i osada Somorova Ves, pričlenená k obci Diviaky nad Nitricou  v roku 1960 a dnes už nezachované 3 roľnícke domy na Vrchoch.
Rozloha katastrálneho územia je1 528 ha s nadmorskou výškou 270 m nad morom. Bučinami a dubovo-hrabovým porastom je zalesnená hlavne  západná časť chotára. Má rendziny a hnedé lesné pôdy s výskytom uhoľných slojov.
K 31.12.2008 mala obec 1738 obyvateľov, z toho 894 mužov a 844 žien.
Z hľadiska medzi sídelných väzieb sú najvýraznejšie väzby na mestá Nováky, Prievidza a  na obce nachádzajúce sa v Rudnianskej doline, ktorej súčasťou je i Obec Diviacka Nová Ves.


f

rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara