Diviacka Nová Ves

O obci - kronika obce
Obec Diviacka Nová VesObec Diviacka Nová Ves administratívno-správne patrí v zmysle územného členenia Slovenska do okresu Prievidza v Trenčianskom kraji. Prievidza je štvrtý najväčší okres Slovenska a najväčší okres Trenčianskeho kraja. Na území okresu sa nachádza 48 obcí a 4 mestá.  Má rozlohu 960 km2. Súčasnú hornonitriansku Obec Diviacka Nová Ves  tvoria kedysi samostatné lokality: Diviacka Nová Ves a Vrbany. K zlúčeniu týchto dvoch územno-administratívnych celkov došlo v roku 1960. V minulosti bola súčasťou Diviackej Novej Vsi i osada Somorova Ves, pričlenená k obci Diviaky nad Nitricou  v roku 1960 a dnes už nezachované 3 roľnícke domy na Vrchoch.
Rozloha katastrálneho územia je1 528 ha s nadmorskou výškou 270 m nad morom. Bučinami a dubovo-hrabovým porastom je zalesnená hlavne  západná časť chotára. Má rendziny a hnedé lesné pôdy s výskytom uhoľných slojov.


K 31.12.2018 mala obec 1768 obyvateľov, z toho 858 mužov a 910 žien.


Z hľadiska medzi sídelných väzieb sú najvýraznejšie väzby na mestá Nováky, Prievidza a  na obce nachádzajúce sa v Rudnianskej doline, ktorej súčasťou je i Obec Diviacka Nová Ves.rozmiestnenie kamier v obci

Kalendár Kalendár

slovensko.sk otvorí sa v novom okne

Telefón Dôlezité čísla

Záchranný systém : Hasičský zbor : Záchranná služba : POLÍCIA : 112
150
155
158

Navsteva lekara